Ben senin dostunum diyenden kork demiş bir büyüğümüz ve ne kadar da doğruyu söylemiş!

ABD gibi bir ülke ile dostluk 1820’ler de başlamış diye bilmekteydim… Çocukluğum ve sonraki hayatım hep Amerikalılar ile yan yan geçti. Ben hep dost idim  ve onlarda dostunuzum dediler.

Heyhat! Son seneler de o DOSTLUK anlamını teyit edecek hiçbir hareket gelmedi Amerikalıdan

Tam aksine düşmanlarımızla birlikte oldular hatta doğru yanlış az daha cephede de karşı karşıya gelecek tarza da sıcak baktılar.

Ne kadar kindarmış 2003 muhtarından etkilenen o devrin alt rütbeli subaylar… Şimdilerde onlar en tepedeki pentagon generalleri… Onlar mı yaratıyor bu sürtüşmeyi! Onlar mı düşünebiliyor olmalı bu komploları ve Yurdumuza karşı yapılabilecek tuzakları!

O tarihlerde 45 gün denizde ve gemilerinde beklemekte olan o subayların bazıları doğan çocuklarını ayar sonra ve vefat eden babalarının mezarını da ancak aylar sonra görebildiler…

Bizim 5-6 askerimize çuval geçirten diye anılan- belki de o generalin hiçbir şeyden haberi bile olmayan- hiç unutmadık ve halen de <çuvalcı general diye bahsediyoruz.

Peki-buna ne cevap verelim!

İşte dostluk karşılıklı hataların yaratılması ile düşmanlığa böylece dönüşüyor.

2017’nın son ayında Washington’u ziyaret eden Sayın başbakanımız konuşma ve tavırlarıyla bizlere hep meslektaşı 1830’ların Koramiral Emin Efendisini hatırlattı… Sultan Mecid’in sefiri olarak Amerika’ya giden ilk Osmanlı temsilcisi Amerikan Senatosunda konuşan ve onlara 3-4 lisanla hitap eden bir Amiralimiz-Osmanlı donanmasının başı idi. Yaklaşık 100 sene sonra meslektaşı-her ikisi de gemi inşa mühendisi- her daim andığımız Dostluğun temellerini atmışlardı.

Benim Amerikalı dostlarım biraz hafızlarını karıştırsınlar… Kore’de Kanuri meydan savaşında Türk askeri olmasaydı koskoca bir Amerikan Tümeni katledilecekti—Afrika -Somalı ye-balkanlar yanı nerde ABD ihtiyaç duysa sadece Türk askerini yanında görmek istediler ve yanlarında da buldular.

Ben gene de dostluk kolay yıkılmaz derim ve bu kriz de gelir geçer –unutulur derim.

İnşallah Yüce Tanrım beni yanıltmamıştır, Âmin.

Saygılarımla

Uğur Terzioğlu