Amerika Birleşik Devletleri hükümeti biraz  zeki veya akıllı olsa Türkiye’yi  müttefiki ve en yakın dostu devlet olarak,  başkalarının dostluklarına itelemezdi..

Kıbrıs’daki ilk harekete mani oldular ve Kıbrıs’a bir asker ve solcu Yunanlı geldi.

Bu adamdan Kıbrısı kurtarmak gene bize düştü ve 1974 çıkartması ile hem vatandaşlaımızı koruduk katliamdan  hemde diktatörü kovaladık ve demokrasiyi Kıbrıs’a ve Yunanistan’a da getirdik.

Teşekkür veya şükran borcu mu- heyhat AMBARGO  SİLAH AMBARGOSU…

Daha önceki ve  çok seneler evvel Bağdat paktı şartlarına göre garantör devlet olan Türkiye İhtilalininin devamnı önleyip Irak’a sahip çıkmağa çalıştı ama gene sözde garantörden biri olan Amerika HAYIR dedi ve müdaheleyi önledi…ne oldu  peki?

Irak’ın ardında Suriye de de rejim değişti ve sonraları 1979 da da İran  da aynı tarz hareketlerle demokrasi muhafızı Türkiye’nin müdaheleleri önlendi. Kim ? Tabii ki aynı Devlet dostumuz!!

Buyrun gelin *Sovyetler Birliği  bu üç ülkeyi de sizin emrinize yarım ay çemberi içinde sunduk….artık Orta Doğu’ya ve Afrika’ya rahatlıkla inebilirsiniz

Tabii ki bu fırsatı bulan USSR, Suriye’de askeri üstlerini , Irak’da diktatöre her türlü desteği ve sözde dini reform yapan Iran’a da  çörekleni verdi..

Şimdi de ayıkla princin taşını diye dövünüp duruyorlar!

Al yenisini , terörist bir grubun başka ismiyle hareket eden zümreyi askeri bir ordu haline getirdiler, milyarla dolarlık silaharla donattılar ve neymiş bu terörist grup başka bir terörist grubla savaşacakmış…

Buna kimler gülmez ki…

Ben gene de derim ki Amerıka Birleşik Devleteri’nden başka dostumuz yoktur ve olamaz da..Biz bunda israr edelim ve birgün onlar da bunu anlayacaklardır.

Biz gene orta doğunun demokrat ve en kuvvetli ordusuna sahip devlet olmağa devam edeceğiz ve ben onun için benim Türkiyem NIRDEN NIREE diye  yazmağa devam edeceğim.

Birlikte olalım ve dimdik duralım.Kötülerin çizdiği seyir haritalarına bakmayalım!

Saygılarımla,
Uğur Terzioğlu