Zamanın karayolları kurucusu Mithat paşa buyurmuşlar** gidemediğin köy senin değildir…

1940'lardan evvel  adları Demirağ- Çelikiz'e Demiri olan üç mütahid demiryollarımızı ağ gibi örmek üzee yola çıkmışlar..Atatürk'ün vefatı ile bu üç demiryolcuya yeni devlet kancayı takmış ve birer birer bunları yok etmeye başlamış. Hele uçak fabrıkasını kurup yerli uçakları yapmağa başlıyan Demirağı da resmen iflas ettirmıişler…

Yıllar sonra rahmetli Özal Karayollarına deneyimli bir genel müdürü getirmiş ve otoyollara başlatmış. Bugün de o program ve hedeflerle memleket adeta oyoyollarla cevrıili olagelmekte ve devam etmekte….

Bunu planlayıp yapan Genel Müdür ve Bakan-ı divanı aliye sevkettirdi  muhalif dediğimiz zevat… Onlar iş adamı olmadığı ıçin iflas ettiremediler ancak hapse mahkum edildiler…ama beraat de ettiler.

Şimdi otoyollarn dışında demiryolları ve hızlı trenlerle memleketımızı donatmaktayız…

Bunları Ankaradan Istanbu istikametine yürümekte olan zevatı hatırlatmak için yazıyorum…

Devletın yaptığı hızlı trene binmiyorsunuz-  bunlara sadece çok sevdiğniz Almanya'da binersiniz hep.

Bir zamanları mahkemeleri taşıdığınız oto yolları yapanların  ve  bugün de aynı program ile otoyollaı yapanların arkasında konuştuğunz kıymetlerın neler başardığını bile düşünmeden onların yaptığı ve yapmakta olduğu yollarda  sözde  adalet diye yürüyorsunuz. Siz buna bir muhalefet sesi dıyorsunuz da sızlerle yürüyen ve fenalaşıp hastanalere taşınanlara ne diyelim.

Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüyen bu otoyolda yürüme protestosuna biran önce son vermenizi nsanlık adına talep etmekteyim.

Her şey bir tarafa bu dünyadan göç etmiş rahmetli bakan-genel müdür-mühendis ve çalışanların rahat uyumaları için MERAK ETMESINLER BU MILlET ONLARIN KIYMETINI HEP ANACAKLAR VE İŞTE ONUN İÇİN TÜRKİYEM NİRDEN NİREYE GELMEKTEDİR.

Acaba yürümeyi biran durdurup da o yolları apanlar ıçın dualar edeceklermı?  Aksi halde dağ bayır tarlalarda yürüyeceklerdi…

RAMAZAN *ŞEKER BAYRAMINIZ  HER DAİM MUTLULUKLAR GETİRSİN-GÜZEL GÜNLER SİZLERİN OLSUN.

Uğur Terzioğlu
1950 Demokratı