Geçen hafta meydana gelen bombalama girişiminden sonra, Brooklyn Meclis Üyesi Dov Hikind 2005 yılında gündeme getirilen ve polislerin teröristleri tespit ederken şüphelilerin etnik kökenlerini baz alabilmesine izin veren bir yasa tasarısını tekrar sunmayı planladığını açıkladı.

Hikind'e göre etnik profil uygulaması anayasaya aykırı değil. Hikind, "Bu yasa hükümetin çıkarını ve insanların güvenliğini sağlamaya yönelik," diyor.

Hikind tarafından sunulacak yasa tasarısının getirisi Polislere etnik ve dini kökenini şüpheli buldukları kişileri durdurup sorgulama ve üstünü arama hakkı tanıyacak.

Hikind kişisel olarak insanları etnik kökenlerine göre sınıflandıran bu uygulamayı savunmadığını fakat olağanüstü durumların olağanüstü uygulamalar gerektirdiğini söylüyor. New York Meclis üyesi, "Etnik profil yasa tasarısı teröristlerin genel olarak nereden geldiklerine, neye benzediklerine ve buna benzer ortak özellikler üzerinde yoğunlaşan bir terörist profili oluşturma konusudur. Eğer bu yolla insanların hayatını kurtaracaksak, bunu yapmalıyız" diye konuştu.

Turkishny.com