Melun canlar arasında köleliği kaldıran ABD Devlet Başkanı Abraham Lincoln, Elvis Presley, Tom Hanks, Steve Martin ve Ava Gardner’ın da olduğu söyleniyor.

1990’lı yılların başında 170 melun can üzerinde yapılan DNA testleri, en baskın genin Türk geni olduğunu gösteriyor.

TRT'nin hazırladığı belgeselde melun canların Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak tarihi süreç içerisinde yaşadıkları ve başlarından geçen olaylar ekrana yansıtılıyor.

1571 İnebahtı Deniz Muharebesi sonrasında Haçlıların esir aldığı Osmanlı leventleri gemilerde çalıştırılmış ve daha sonra Karayip Adalarına götürülmüşlerdi. İngiliz Kaptan Sir Francis Drake, sayıları en az 400 olduğu bilinen Osmanlı leventlerini İspanyolların elinden kurtarmıştır. Gemilerinde yer olmadığı için 200 veya çok daha fazla olduğu tahmin edilen leventleri Amerika’da Kuzey Carolina eyaletinin Raonoke Adası’nda kaderlerine terk etmiştir. 200 kadarını ise Osmanlı’ya teslim etmiştir. Sayılarının 1000’leri aşabileceği tahmin edilen leventler, coğrafyasını ve dillerini bilmedikleri bir kıtada Avrupalı koloniciler tarafından dışlanmışlardır. Gurbette yaşadıkları bu zorlu mücadelenin etkisiyle kendilerine Osmanlıca “lanetlenmiş can” anlamına gelen “melun can” lakabını vermişlerdir. Prof. Dr. Brent Kennedy, güneşe doğru kültür-fizik hareketleri yapan melun canların daha önce Müslüman oldukları ve sonrasında asimile olduklarını öngörmektedir. Brent Kennedy bu tezini, bazı fiziksel ve kültürel özelliklerle açıklamıştır. Bunun yanı sıra, birçok Türkçe kelime de kullanmışlardır. Antropolog April Mullins’ın yaptığı araştırmada, bazı melun canların ve Kızılderililerin mezar evlerinin etrafındaki çit tasarımıyla, Osmanlı mezar taşlarının benzerlikleri keşfedilmiş, ayrıca kahve falı bakma, nazara inanma gibi birçok benzerlikler de görülmüştür.

Gurbetteki Osmanlılar Melun Canlar, TRT Haber Belgeselinde