Temsilciler Meclisi'nde onaylanan ve Senato'ya gelen sağlık reformu, göçmenlerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Çünkü yasa mevcut haliyle yasadışı göçmenleri sağlık sigortası kapsamının dışında bırakıyor.

Latin hakları savunucuları ve Senato'daki Latin grupların destekçileri de, yasadışı göçmenlerin de sağlık reformu şemsiyesi altına alınabilmesi için etkin bir kampanya yürütüyor. Mevcut yasa taslağında, yasadışı göçmenler sağlık sigortalarını kendileri ödeseler bile sigortanın getirdiği haklardan faydalanamıyor. İşte kıyamet de tam burada kopuyor. 12 milyon kaçak göçmeni safdışı bırakan reforma tepkiler dinmek bilmiyor.

İşte bu engeli aşmak isteyen Latin hakları savunucuları, sağlık reformunun yasadışı göçmenlerin haklarını da koruyacak şekilde kapsamının genişletilmesi için Kongre'yey baskı yapmaya çalışıyor.

Aktivistler ve sağlık politikası uzmanları, Senato'ya odaklanmış vaziyette. Senato Finans Komitesi'ndeki tasarıda, bu göçmenler sigortalarını kendileri ödese bile sistemin dışına itilmekten kurtulamıyor.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi, yasadışı göçmenlerin federal yardımlar almasını veto etmiş ancak onlara hükümetin düzenlediği sigorta değişiklikleri aracılığıyla sağlık sigortası hizmeti alma hakkı tanımıştı.

Senato'daki Demokratlar, sağlık reformu düzenlemesi kamuoyunda açıklanmadan önce, iki tasarının birbiriyle uyumlu hale gelmesi için çabalıyor.

Buna karşın, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının aksine, Senato Finans Komitesi tarafından kaleme alınan esas Senato tasarısı yasadışı göçmenleri kendi paralarıyla dahi olsa sağlık sigortasından faydalandırmıyor.

Sigortanın göçmenler için ulaşılabilir kılınması için çabalayan Ulusal La Raza Konseyi başkanı Jennifer Ng'andu, "Senatoda göçmenlere aynı ilgiyi göremiyoruz. Sanırım bu da diğer Latin örgütlerin aşmaya çalışacağı bir mesele olacak," diye konuştu.

California Senatörü Michael Honda, yasadışı göçmenlerin de sağlık sistemine dahil edilmesinin sağlık hizmetlerinin maliyetini düşüreceğine inanıyor ve Senato'da bu yönde bir düzenleme için çabalıyor.

Ülke genelinde 12 milyon kaçak göçmen bulunuyor ve onlar sigortasız nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor.

Turkishny.com / Gülten Sarı