Washington'daki Türk toplumu Nisanın baş ağrılarından kurtulmuş gibi ama ağrılara sebeb olan hastalık devam ediyor. Kongrede, Ermeni tasarısı HRes 252 Dış İlişkiler Komitesine daha getirilmedi. Fakat Ermeniler çok düzenli çalışıp imzacı sayısını çoğalttılar. Birkaç hafta önce100'un altında olan imza sayısı 113'e çıktı ve çıkmaya devam ediyor. İmzalayan temsilcilerin çoğunluğu California, New Jersey ve New York'dan geliyor.

Biz ne yapıyoruz? Türkish PAC'ın (TC-USA-PAC) New York'da planladığı yardım kampanyasına arkamızı dönüyoruz.

Bize her zaman plansızlık ve panik mi gerek???

Son senelerde Türk toplumun politik alanda akıllı, tesirli ve uzun vadeli çalışmasını sağlayan Turkish PAC'da fazla heyecan bulmuyor muyuz?

Bu yardım kampanyası 19 Mayıs'da New York'da Beatles'ların eski menajeri Peter Brown'un evinde olacak. Bu evde Sargeant Pepper albümü bestelendi, Mick Jaggar bir müddet yaşadı. Bilgileri Ali Çınar'dan alicinarny@gmail'den alabilirsiniz.

Eğer istenilen meblağ $250 çok yüksek geliyorsa, gönlünüzden ne koparsa TC-USA-PAC, 1025 Connecticut Avenue NW, Suite #1000, Washington DC 20036 adresine yollayabilirsiniz.


Washington haberleri derken niye New York'dan bahsediyorum? Çünkü sonu Washingtondaki kuvvet merkezi Kongreye varıyor. Bu kampanyanın 19 Mayısda olması da çok manalı. İstiklal Savaşımızın başladığı ve Türk gençliğine ithaf edilen bu önemli günde Türk toplumu 21. asrın fetih sisteminin artık harp meydanında değil, politik alanda olduğunu kavramış durumda.

Washington deyince tabii ATAA'dan haberler gerek:

1 Mayıs'da Washington yerel derneği ATA-DC ile birlikte Büyük Elçilğimizde yapılan ATAA'nin 30.Yıl kutlaması ve yardım kampanyası son derece güzel geçti. Rağbetin çokluğu yüzünden çok sayıda kişiye yer kalmadı. Sonbaharda yeni bir yardım kampanyası düşünülüyor.

ATAA seçimleri tamamlanmak üzere. Adayların öz geçmişlerine bakılınca belli ki Amerikanın her tarafından genç ve parlak kimseler ATAA'ya girmek ve çalışmak istiyorlar. Türkiyeden bile adaylar var. Bu seçimlerde Yönetim Kurulunun yarısı ve Mütevvelli Heyetinin hepsi yenilenecek. Günay Evinch, başkanlığı Nurten Ural'dan devralacak.

Son iki senede ATAA'nin her türlü güçlüğe rağmen daha da büyüyüp gelişmesinde, kuvvetlenlenmesinde Başkan Nurten Uralın sağlam liderliği inanılmaz bir rol oynadı. İlerde ATAA'nın tarihçesi yazılırken bu daha da aydınlanacak.

Bu arada hem Amerika’da hem Türkiye’de ATAA'ya üye olmak isteyen dernekler çoğaldı. İşlemler tamamlanınca haberler yayınlanacak.

ATAA, 18 Mayıs Pazartesi Washington'da, 1944'de yurtlarından sürülmüş olan Kırımlı kardeşlerimiz anılma törenine katılacak. Bu önemli bir gelişme. Ermeni ve Rumların devamlı mübalağa ile yaydıkları iddialara artık tarihi açıdan bir denge, bir perspektif getirme zamanı geldi.

13 Mayıs'da Kongrede Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Avrupa Alt Komisyonunda Türk Amerikan ilişkileri değerlendirildi. Türkish NY bu haberi etraflı yaydı. Ben de sunu ilave etmek istiyorum: Komisyon Başkanı Kongre Üyesi Wexler ve diğer konuşmacılar verdikleri bilgilerle Türkiyenin rolünü ve önemini çok iyi kavramış olduklarını belirttiler. Yalnız David Phillips'in Türk Ermeni ilişkilerini bu kadar büyütmesi şaşırtıcı. Bu zat bir kaç sene evvel Türk Ermeni Yaklaşım komitesinde başkanlık yapıyor ve adil gözükmeye çalışıyordu. Bu komite netice alamadan dağıldıktan sonra David Phillips tamamiyle Ermenilerin sözcüsü haline geldi ve hiç de adil olmadığını gösterdi.

Amerikan ve Avrupa politikacılarının dünya politikasında hiç bir önemi olmayan iki milyonluk Ermenistan ve nüfusu bir milyon'dan az Güney Kıbrıs konularıyla koskoca Türkiyeye olağan üstü musallat olmaları, ne kadar dar ve saçma bir politika güttüklerini gösteriyor. Aynı nispetsiz görüşü bir kaç hafta evvel Brookings Enstitüsünde Türkiye ve Avrupa Birliği konusundaki konuşmada da dinledik. Bu kimseler haritaya bakmıyorlar mı?

Türkiyenin yalnız Batıya değil, bütün dünya devletlerine açılması ve Batılı politikacıların da bunu yavaş yavaş kavraması ile Batının dar kafalı etnik yaklaşımının düzeleceğini ümit ediyoruz. Nitekim Komisyonda yapılan konuşmalar (Phillips hariç) bunu gösteriyor.

Her Mayıs'da Washington'da en önemli olay Atatürk derneğinin 19 Mayıs Gençlik Bayramını Kutlama programı olur. Bu seneki program olağan üstü ve Amerika’daki Türkleri ayağa kaldıracak bir nitelikte. 29 Mayıs günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kutlanacak ve yardım kampanyası yapılacak. Kurucusu Türkan Saylan ve ÇYDD'e yapılan Ergenekon baskınları, ne kadar acı getirdiyse de, gözlerimizin açılmasında faydalı oldu. Batılı memleketlerin yıllardır olağan saydıkları medeni ve çağdaş hayatın hakları ve hürriyetleri hala Türkiyede yerine oturmuş değil. Faşizme benzer baskınlarla tehdit altına girebiliyor.

Hepinizi 29 Mayıs Cuma akşamı saat 6:30 da aşağıdaki adrese bekliyoruz:

Holiday Inn, Georgetown, 2101 Wisconsin Ave. NW. Washington, DC 20007

Bilgi için 202 362 7173 veya ataturksociety@earthlink.net ile temas edilebilir.

Tabii 23 Mayıs'da New York'daki Türk Yürüyüşüne ATAA ve ATA-DC olarak katılmaya hazırlanıyoruz. Bu yürüyüşe verilen paranın azaldığını işittik, ona karşılık yürüyüşün daha çok ilgi gördüğünü ve her seneden daha iyi olacağını duyuyoruz. Kaya Boztepe ve ekibine kolay gelsin diyoruz..

 

Oya Bain
oyabain@turkishny.com