Oya Bain Washington DC

Geçtiğimiz hafta sonu ATAA'nın profesyonel ekibi ve gönüllü Washington liderleri Amerika’nın birçok eyaletinden gelen ve Türk toplumunu temsil eden dernek delegelerine , eski ve yeni Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyelerine ATAA Türkevinde ev sahipliği yaptılar.

Türk toplumunun yoğun olduğu California, Connecticut, Florida, İllinois, Indiana, Maryland, Michigan, New York, New Jersey, Pennsylvania, Texas, ve Washington DC, gibi eyaletlerdeki dernekleri temsil eden delegeler Cuma 12 Hazirandan itibaren Washington'da toplanmaya başladılar. Delegelere 32 eyaleti temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri/Başkan Yardımcıları ve ve çeşitli eyaletlerden gelen Mütevelli Heyeti üyeleri de katıldılar.

Azerbaycan Derneğinin delegeleri New York, Virginia, California ve Azerbaycan’dan gelip katıldılar.

Cumartesi 13 Haziran saat üçte ATAA Türkevinde başlayan toplantı, devrini tamamlayan Başkan Nurten Ural'ın hazırladığı ATAA'nin 30'üncü senesini kutlayan geniş kapsamlı faaliyet raporunun sunumuyla başladı. ATAA'nin kuruluş tarihçesini veren raporda, ATAA'nin ilk kadın başkanı Nurten Uralın son iki buçuk senede ATAA'nin misyonunu yürüten etkinlikleri özetlendi.

En önemli gelişmelerden biri ATAA'nın tüzüğüne ve kurallarına çok daha dikkatlı uyan bir dernek haline geldiği belirtildi. ATAA'nın üye derneklerin ayağına gidip Amerikanın bir çok şehrinde yapılan "Public Advocacy" programlarının önemi üzerinde duruldu. ATAA'nin Ankara, İstanbul ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptığı geziler ve temaslar anlatıldı.

Raporun tamamı için bu linke bakınız: http://www.ataa.org/booklet.pdf

Takiben ATAA'nin 2009/2010 bütçesi delegeler tarafında incelendi ve Mütevelli Heyetinin onayından geçme şartıyla onaylandı.

2008'in mali "audit" raporu dağıtıldı. ATAA'nin mali açıdan son derece düzgün ve şeffaf çalışmaları delegeler tarafından tetkik edildi.

Devri biten Mütevveli Heyeti Başkanı "Endowment Fund" (Fon) yatırım raporunu takdim etti.Bilindiği gibi bu fonun bir sene içinde 1 milyon dolardan, $460,000 düşmesi herkesde endişe yaratmıştı. Mali krize rağmen bu tıp fonlarda %25-30 arası düşüş beklenirken bu kayıbın büyüklüğü Delegeler tarafından Fonun Yatırım Komitesinin etkinliği hakkında suallare yol açtı. Bilhassa son iki senedir Mütevelli Heyetinin Yatırım Komitesinin toplantıları, tutanakları hakkında hiçbir bilgi alınamamış, ve yatırımın nasıl yapıldığı ve takip edildiği ATAA Başkanı ve Yönetim Kuruluna bildirilmemişti. Ayrıca son iki senede, tek ödevi ATAA'ya mali gelir getirmek olan Mütevvelli heyeti ATAA'ya hiç bir gelir getirmemişti.

Mali raporları takiben ATAA'nın avukatı ATAA'ya açılan dava hakkında bilgi verdi. Bu davanın tamamiyle anlamsız ve saçma olduğunu, davacıların hedefinin mahkemeye gitmek değil, bu dava dolayısıyla ATAA'yı yıpratmak ve eritmek olduğunu belirtti. ATAA, dava boyunca "Discovery" yöntemi içinde davacıların iddialarını çürüten yüzlerce belge çıkardı. Buna karşılık davacıların ATAA'ya karşı açtıkları "seçim hilesi/mali düzensizlik" davalarını destekleyen bir sayfalık bir belge bile çıkaramadıklarını belirtti.

(İnternette hala bazı dengesiz kimseler ATAA ve liderleri hakkında saçma ve yalan iddialarda bulunuyorlar. Tabii delilsiz iddialar bir yere varmıyor ve çöpe atılıyor. En büyük zarar bu aşırı karalamaları yapan kimselere oluyor.

Önemli olan ATAA'nin Kervanı yürüyor..)

 Avukat davanın 9 Eylül'de anlaşmayla bittiğini, fakat davacıların anlaşmada verdikleri sözleri tutmadıkları için bazı eylemlerin devam ettiğini söyledi.

Avukatın raporundan sonra ATAA'ya üye olmak isteyen iki dernek oylamaya geldi. Bu iki dernek üyelik şartlarını yerine getirmiş, ve belgeleri daha evvel delegelere e maille dağıtılmıştı.

Alabama Türk Amerikan Derneği kurucuları programlarını anlattılar. 2010 yılında planladıkları "Birmingham International Center Spotlight on Turkey" programı hakkında bilgi verdiler.

Merkezi Türkiye olan Türk Amerikan İş Adamları Derneği de üyelik şartlarını yerine getirerek, 600'a yakın üyesiyle ATAA'ya katılma isteğini göstermişti.

İki dernek de tam ittifakla ATAA'ya kabul edildiler.

Son olarak seçim neticeleri açıklandı. Seçimler son derece dikkatle yapılmış ve JAMS (Internetten JAMS hakkında bilgi alınabilir) denilen bir kuruluş tarafından yakından takip edilmiş ve denetlenmişti.

Toplantının sonunda Günay Evinch, Nurten Ural'dan başkanlığı aldı. Yeni Yönetim Kurulu ve tamamiyle yenilenmiş Mütevvelli Heyeti üyelerinin isimleri açıklandı.

Yeni seçilen kimseler hakkında bilgileri www.ataa.org sitesinde bulabilirsiniz.

Çok düzenli geçen Delege toplantısını Türkevinde samimi ve sıcak bir yemek takip etti. Eski dostluklar yenilendi, yeni dostluklar oluştu.

Yemekten sonra bir çok delege United Macedonian Diaspora'nin iki gün sürmüş olan Kurultayının son gecesinde düzenlediği şenliğe gittiler. İşittiğimize göre genç delegeler geç vakitlere kadar dans etmişler. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneğinin Başkanı da Makedonyalılarla New York'da bir program planlamaya başlamış bile..

Pazar günü birleşik Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı. 11'de başlıyan toplantı'da gelecek dönemin projeleri, yeni fikirler tartışıldı. Üye dernek ve şahsi üyelerle iletişimin arttırılması, ATAA'nin bütün dernekler için merkezi bir kaynak sistemi oluşturması, Tüzük, Etik, Medya, Halkla İlişkiler Komitelerinin kurulması gibi önemli girişimler üzerinde duruldu.

Karşılıklı güvenin ve iletişimin çok önemli olduğu vurgulandı.

Pazar akşamı herkes yorgun fakat ATAA'nın geleceği için planlar ve ümitlerle dolu evlerine döndüler...

RESİMLER:

1- Başkan Evinch Yönetimi devralıyor

2- Dernek Başkanları-Chicago: Hatice Dinç, Dulles: Saduman Gürbüz, Connecticut:Göknur McAvoy, Washington DC:Demet Cabbar

3- Alabama Derneği Başkanı Aynur Vloon Delegelere hitap ediyor

4- ATAA'nın Yeni Kurulları

5. NY Kadınlar Derneği Delegesi Ceren Gökdeniz, İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Delegesi Uğur Kılıç, Başkan Mehveş Sönmez, ATAA Proje Direktörü Gamze Ergur, Dernek Kurucusu Ali Çınar

6. Azerbaycan Derneği Başkanı Tomris Azeri, Delege Javid Hüseynov, Bedir Memmedli  Kemale Paşayeva, ATAA Başkan Yardımcısı Ali Çınar

7- ATAA ekibi, Hakan Dakın, Gamze Ergur, Alabama Delegeleri Orrin Ford ve Eşi Kalifornia Delegesi Bonnie Kaslan

8- Türkevinde Yeni Başlangıç

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oya Bain
oyabain@turkishny.com