Arap ülkelerinin çoğunluğu, Trump'ın Ortadoğu'daki ABD politikasını olumsuz yönde etkilediği görüşünü taşıyor.

Arap dünyasında ABD'nin Ortadoğu politikasına olumsuz yaklaşımın arttığı bildirildi.

Merkezi Washington'da bulunan Arab Center Washington DC (ACW) ve Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS), 8 Arap ülkesinde ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin dış politikası konusunda bir ay süren anketin sonuçlarını yayınladı.

Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Filistin, Suudi Arabistan ve Tunus'ta toplam 3 bin 200 kişinin katılımıyla 14 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında yapılan anket, Arapların yüzde 61'inin ABD'nin Arap dünyasındaki politikasına olumsuz yaklaştığını ortaya koydu.

Ankete göre, Arapların yüzde 58'i, Trump hakkında olumsuz görüşe sahip, yüzde 56'sı ise Trump'ın Müslüman karşıtı olduğu görüşü taşıyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 17'si Trump'ın başkanlığının Arap dünyasına yönelik ABD politikasını iyileştirdiğine inanıyor. Bu görüşe en fazla Suudi Arabistan'da rastlandı. Bu ülkeyi Mısır ve Kuveyt izledi.

ACW'nin yöneticilerinden Tamara Kharroub, Washington'da düzenlenen basın toplantısında, ankete katılan Arapların neredeyse yarısının (yüzde 48'inin), ABD hakkında olumlu görüş sahip olmasına rağmen bölge politikası hakkında olumsuz intibasının bulunduğunu söyledi.

Kharroub, anketin Arap dünyasında Amerikan karşıtlığının, ABD'nin bölge politikalarını hedef aldığını ortaya koyduğunu belirterek "Anket yapılan Arapların yüzde 61'i, ABD'nin Arap dünyasındaki politikasına karşı negatif ya da az da olsa olumsuz yaklaşıma sahip. Amerikan halkı hakkında negatif ya da bir nebze olumsuz görüş bildirenlerin oranı ise sadece yüzde 25." diye konuştu.

Arap dünyası ile ilgili görsel sonucu

AA