AB devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanlarının 8 Aralıkta aldığı genişleme kararlarını onayladı. AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin limanlarını açma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini gelecek yıl yeniden değerlendirme kararı almıştı.

Genişleme kararlarında, "Tekrarlanan çağrılara rağmen Türkiye'nin Ek protokol yükümlülüklerini ayrım yapmaksızın uygulamayı (limanlarını ve havaalanlarını Kıbrıs Rum kesimine açmayı) reddetmesinden derin üzüntü duyulduğu" belirtilmişti.

Bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 2006 yılında alınan, limanlar meselesi çözülünceye dek 8 faslın dondurulması ve kalan fasılların kapatılmaması yaptırımının geçerliliğini koruyacağı ifade edilen kararlarda, Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adım atmadığı da hatırlatılarak, AB Komisyonu'na Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından takip ederek "bir sonraki yıllık raporunda" üye ülkelere bildirimde bulunma görevi verilmişti.

Kararlarda, üye ülkelerin de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından izleyip değerlendirecekleri kaydedilerek "yeni gecikme olmaksızın ilerleme beklentisi" dile getirilmişti.

AB dışişleri bakanları toplantısında limanlar meselesi nedeniyle Türkiye'ye yeni yaptırım uygulanmasını isteyen, ancak destek bulamayan Kıbrıs Rum kesimi, bir açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 6 faslın açılmasını engelleyeceğini duyurmuştu.

Buna göre Rumlar, 21 Aralıkta açılması öngörülen çevre faslını engellemeyeceklerini açıklasalar da 2'nci (işçilerin serbest dolaşımı), 15'inci (enerji), 23'üncü (yargı ve temel haklar), 24'üncü (adalet, özgürlük ve güvenlik), 26'ncı (eğitim ve kültür) ve 31'inci (dış politika, güvenlik ve savunma politikası) fasıllarının açılışına ön koşul getirecekler.

Bu fasıllar Rum dışişleri bakanlığının 9 Aralıktaki açıklamasından önce de Rum kesimi, Yunanistan ve AB Komisyonu tarafından engellenmekteydi.

AA