ABD'deki Barack Obama yönetiminin, biyolojik silahlarla ilgili yasaklamadan yana olduğu, ancak George W. Bush dönemindeki gibi uluslararası denetimi öngören bağlayıcı kontrolünü reddettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü Dairesi Başkanı Ellen Tauscher, Washington'ın, 2001'de uluslararası silah ve ilaç denetimini reddederek görüşmelerinden çekildiği, Soğuk Savaş dönemine ait Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nu canlandırmak istediğini söyledi.

Tauscher, Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, ancak Bush döneminde konulan çekinceyi yineleyerek, Obama yönetiminin silahların denetimi protokolüyle ilgili görüşmeleri canlandırma arayışında olmayacağını bildirdi.

1972'deki Biyolojik Silahlar Konvansiyonu, siviller üzerinde çok yıkıcı etki yapan, canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak amacıyla kullanılan bakteri ve virüs gibi bulaşıcı ajanlar (şarbon, çiçek virüsü, zehirler gibi) olan biyolojik silahların geliştirilmesini, ticaretini ve kullanımını yasaklıyor. Ancak Soğuk Savaş dönemindeki anlaşmada denetim koşulu yer almamıştı.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra da diplomatlar, yasakla ilgili olarak, imzacı ülkelerin uluslararası denetime açılmasını da öngören yeni bir protokol için görüşmelere başlamışlardı. Yaklaşık 10 yıl süren görüşmeler hemen hemen sonuçlanmak üzereyken Bush yönetimi, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının hemen ardından görüşmelerden çekildi.

Washington yönetimi o dönemde, önerilen denetim sisteminin işlemeyeceğini ve ABD'nin gizli bilgilerini düşmanlarının ve rakiplerinin öğreneceğini savunmuştu.

AA