ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), sera etkisi yaratan gazların atmosferdeki oranlarının, insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu tehlike sınırlarını belirledi. Kopenhag'da İklim Zirvesi'nin toplanmasıyla paralel olarak yayımlanan liste, Başkan Barack Obama yönetiminin, salımın sınırlandırılmasına direnen Kongre'ye ve Amerikan sanayisine yönelik bir mesajı olarak yorumlandı.

Reuters, "Kongre bir kanun geçirsin veya geçirmesin, Obama yönetimi, küresel ısınma sorununu ciddiyetle ele aldığı mesajı vermiş oldu" yorumunu yaptı. Obama yönetiminin Kopenhag'daki zirveye katılan liderlere de "ABD'nin, küresel ısınma sorununda ciddi bir partner olduğu" mesajının verildiği kaydedildi.

EPA'nın belirlediği standartlarla ABD, 2020 yılındaki sera gazı salımını 2005'e göre yüzde 17 azaltma hedefi koydu. Obama yönetimi, azalma oranının 2050'de yüzde 50'ye ulaşmasını da hedefliyor.

ABD Senatosu'nun 2020 hedefini belirleyen yasayı geçirememesi, Kopenhag'da da kaygı yaratmıştı. Obama yönetiminin belirlediği standartlar, yasa olsa da olmasa da bu hedefin gerçekleştirileceğine olan bağlılığın ilan edilmesi olarak algılandı.

Standartlar aşama aşama uygulamaya geçirilecek. Bu kapsamda ilk sınırlamalar, büyük enerji santralleri için getirilecek. Daha sonraki aşamalarda, otomobillere, sera gazı salımı üst limiti konması gibi tedbirlere başvurulacak.

AA