Kanada'nın, terörist saldırı ya da deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı hazırlıksız olduğu ileri sürüldü.

 

Federal devletin her alandaki işleyişini izlemek ve bu konuda yıllık rapor hazırlamakla görevli genel denetçi Shelia Fraser, hazırladığı son raporunda, Kanada'nın olası felaketlere karşı yeterli kriz yönetimine sahip olmadığını savundu.

Kanada'nın, 2003 yılında acil durum eylem planı geliştirmesine karşın, bu planın tüm yükünün Kanada İçişleri Bakanlığı'nda kaldığını belirten Fraser, plana federal devletin diğer birimlerinin bunca zamandır neden adapte olmadıklarını anlayamadığını bildirdi.

Fraser, raporunda şu ifadelere yer verdi:

''Doğal afetler, salgın hastalıklar ya da terörist bir saldırı karşısında, Kanada devlet birimlerinin nasıl koordine olacaklarına ilişkin federal düzeyde yeterli hazırlık saptanamamıştır. Bu tür durumlarda devlet birimlerini yönetecek tüzel ve gerçek liderliğe ihtiyaç vardır. Yapılan inceleme sonucu ulusal savunma sistemi içinde; gıda, içme suyu, enerji destek üniteleri, sağlık, iletişim ve finansal hizmetlerin nasıl korunacağına ilişkin önleme rastlanmamıştır. Acil durum halinde, polis, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin birlikte koordineli çalışmalarını sağlayacak iletişim standartları geliştirilmelidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan siber saldırılara karşı yapılan çalışmalar, son derece yavaş ilerlemektedir.''

Fraser'ın hazırladığı rapor, gelecek günlerde Kanada Federal Parlamentosu'nda ele alınacak.

AA