Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), okul binalarında ve dersliklerde çarmıha gerilmiş İsa figürleri ve haç işaretleri bulunduran İtalya'yı mahkum etti. Vatikan karara şimdilik sessiz kaldı. AİHM, İtalya'daki uygulamaya itiraz eden İtalyan vatandaşının talebini haklı bularak, sınıflarda çarmıha gerilmiş İsa ve haç figürlerinin bulunmasının, "ebeveynlerin çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme hakkını ihlal" ve de "öğrencilerin din özgürlüğünü ihlal" niteliği taşıdığına hükmetti.

Kararda, İtalya, konuyu AİHM'ye taşıyan Finlandiya kökenli İtalyan vatandaşı Soile Lautsi'ye 5 bin euro manevi tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ koalisyonu, AİHM'nin kararını temyiz edeceklerini açıklarken, Vatikan ise şimdilik yorum yapmamayı yeğledi.

Lautsi, 2002'de başladığı hukuki mücadelede haklı olduğunu AİHM'ye tescil ettirmeyi başardı. Lautsi'nin 2002 yılında, Padova'ya bağlı Abano Terme beldesinde iki çocuğunun eğitim görmekte olduğu Vittorino Da Feltre Lisesi'ndeki çarmıha gerilmiş İsa figürlerinin kaldırılması talebi, okul idaresinin itirazıyla karşılaşmıştı.

Lautsi, devlet okulunda bu tür bir uygulamanın din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğu iddiasıyla açtığı davaları İtalya'da kaybetmesinin ardından ise konuyu AİHM'ye taşımıştı.

AİHM'deki davada İtalyan hükümetini temsil eden avukat Nicola Lettieri, kararı temyiz edeceklerini açıkladı. AİHM'nin İtalya'nın itirazını üç ay içerisinde karara bağlaması gerekecek.

AİHM'nin temyiz aşamasında da Lautsi'nin talebini haklı bulması durumunda ise İtalyan hükümeti 6 ay içerisinde, din ve vicdan özgürlüğü ihlaline son vermek için okullardaki çarmıha gerilmiş İsa figürlerini ve haç işaretlerini kaldırmak durumunda kalacak.

AİHM kararının İtalya'da merkez sağa mensup kesimler tarafından tepkiyle karşılanması dikkati çekti.

Vatikan Sözcüsü Peder Federico Lombardi, AİHM kararını bizzat okumadığını belirterek, "Yorum yapmadan önce iyice düşünmek gerekiyor" dedi. Vatikan nezdindeki kurumlardan Göçmenleri İrşat Kurulu Başkanı Başpiskopos Antonio Maria Veglio ise gazetecilerin ısrarlı sorularına karşılık olarak, "Çarmıha gerilmiş İsa figürleri konusunda konuşmak istemiyorum. Zira bu meselelerden rahatsızlık duyuyorum" demekle yetindi.

İtalya Eğitim Bakanı Mariastella Gelmini, sınıflardaki İsa figürü ve haçların din özgürlüğüyle çelişmediğini savunarak, "Sınıflarda çarmıha gerilmiş İsa figürü olması, Katolik olmak anlamına gelmiyor. Bu bizim geleneğimizin simgesidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Luca Zaia ise "AİHM bu kararıyla Avrupa halklarının duygularını incitmiştir. Kimlik olmazsa halklar da olamaz, Hıristiyanlık olmaksızın Avrupa da olamaz. Karar utanç vericidir" diye konuştu.