Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Miliband, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine desteğini yineledi ve "Türkiye ile ilgili endişelerin büyük bölümünün temelinde tarihi geçmiş bakış açısı yatıyor" diye konuştu. Londra Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde konuşan Miliband, Avrupalı olmanın ırk veya dinle değil, değerlerle alakadar olduğunu, laik bir Müslüman ülkenin AB'ye dahil edilmesinin Birliğe sadece güç kazandıracağını söyledi.

Miliband, Türkiye'nin AB üyeliğinin getireceği kazançları sıraladı ve bunlar arasında Avrupa'ya enerji tedariğinin garanti altına alınacak olmasına dikkati çekti.

Avrupa'nın Balkanlar'ın batısının entegrasyonundaki sorumluluğuna da değinen Miliband, genişlemenin AB'yi güçlendireceğine ve hem eski, hem de yeni üyelerin bundan fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Miliband, güçlerini AB ile komşuları arasındaki engelleri ortadan kaldırmak, serbest ticaret, yatırım, ulaşım şartlarını sağlamak, AB'ye yeni üyeler dahil etmek için kullanmaları gerektiğini, bunu başaramamaları halinde herkesin büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna ile AB arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan Doğu Ortaklığı projesinin de bu ülkelerin muhtemel üyelikleri yönünde atılmış bir adım olarak algılanabileceğini kaydetti.

AA