İsrail'de Musevi dininin yaşayan en önemli alimlerinden biri kabul edilen Haham Yosef Şalom Eliyaşiv, Yahudilerin Haremüşşerif'e girmelerinin yasak olduğunu söyledi ve Haremüşşerif'e girilmemesi çağrısında bulundu.

Eliyaşiv, İsrail'in içinde bulunduğu Sukkot Bayramı nedeniyle kendisini, aşırı dindar Yahudi toplumunun yaşadığı mahallelerden Mea Şearim'deki çardağında (Suka) ziyaret eden Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e, konuyla ilgili dini yasaları (halahalar) hatırlattı.

Litvanyalı aşırı dindar (Haredi) toplumun lideri hahamı ziyaretinde Peres'e, Ağlama Duvarı'nın Hahamı Şmuel Rabinowitz de eşlik etti.

Peres, ziyareti sırasında, son günlerde söz konu dini yasaların öngördüğü yasaklamaları çiğneme yoluna başvurma amacındaki bazı Yahudi gruplarla Müslüman dini yetkililer arasında Haremüşşerif'le ilgili olarak yaşanan gerginlikleri gündeme getirdi.

Haham Eliyaşiv ise dini yasalara göre Yahudiler için kutsallığı nedeniyle Haremüşşerif'e  girmelerinin yasak olduğunu belirtirken, bir taraftan da bunun yol açabileceği siyasi sonuçlara dikkat çekti.

"Bunu daha önce de defalarca dile getirdim ve bir kez daha tekrarlıyorum. Halahalar bir yana, buraya (Yahudiler tarafından) yapılacak herhangi bir provokasyonun, gereksiz yere kan dökülmesine neden olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir" dedi.

Peres ise Haham Eliyaşiv gibi "tanınmış ve saygın bir otorite"nin sesine kulak verilmesi gereğine işaret etti. Ziyarette ayrıca Eliyaşiv, Peres için de dua etti.

Musevi inanışına göre Haremüşşerif'in altında yıkılan iki tapınağın kalıntıları, aynı zamanda on emrin yazılı olduğu parçalar ile Musa Peygamberin asası gömülü bulunuyor. Bu nedenle Haremüşşerif alanı, "Kutsalların En Kutsalı" olarak adlandırılıyor. Bu nedenle bu alanlara ayak basmak yasak ve bazı hahamlara göre, Tevrat'a karşı işlenilebilecek günahlardan da daha ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor.