AİHM, Bozcaada Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu.

AİHM, "Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) mal ve mülkiyetin korunma hakkıyla ilgili 1. protokolünün 1. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.

2003 yılında yapılan şikayet başvurusunda, sahip olunduğu iddia edilen mezarlık, manastır ve şapelin kayıtlara vakıf malı olarak geçmemesinin, insan hakları ihlali teşkil ettiği ileri sürülmüştü.

Türkiye'nin vakfın mallarını kayıtlara geçmesini isteyen mahkeme, bu yapılmadığı takdirde 173 bin Euro ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca, şu ana kadar süren dava masrafı için Türkiye'nin 5 bin Euro ödemesini istedi.

Türkiye, duruşmalarda, yasalarca belirlenen süre içinde, vakfın malların üzerine geçirilmesi için başvuruda bulunmadığını bildirmişti.

Bu arada Strasbourg mahkemesi, vakfın, AİHS'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6, ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddeden yaptığı başvuruları incelemeye almadı.