New York Sağlık Birimi tarafından önceki gün açıklanan istatistiklere göre;  New York kentinde yeni doğan bebeklere verilen en popüler isim; kızlar için Sophia, erkeklerde ise Jayden oldu.

2008 yılı içinde New York’ta yeni doğan 1,383 çocuğa Sophia ve Jayden isminin verildiği belirten istatistikte; Isabella ve Daniel ikinci, Emily ve Michael üçüncü sırada yer aldı.

Angelina, Rihanna gibi günümüzün popüler kültür sanatçı isimleri de New Yorklular tarafından yoğun olarak tercih edilenler arasında yeraldı. 150 isimlik popüler listede Angelina ismi 22. sırada, Rihanna ise 100. sırada yeraldı.

İsim verme konusunda etnik kökenin de çok etkili olduğunu ortaya koyan sonuçlarda; Hispanik kökenliler arasında ençok tercih edilen kız isminin Ashley olduğu  ifade edilirken; ençok tercih edilen erkek isminin ise Jayden olduğu ortaya çıktı.

Asya kökenli aileler arasında Sophia isminin çok popüler olduğu ortaya koyan sonuçlarda; beyaz Amerikalı ailelerin büyük birçoğunluğunu kız çocuklarına Olivia ismi verdiği belirlendi. Siyahlar arasında ise Madison isminin eski yıllara  oranla daha  popüler hale geldiği kaydedildi.

Beyaz Amerikalılar arasında ise daha önceki yıllarda olduğu gibi erkek çocuklarına en çok verilen ismin Daniel olduğu ifade edildi.

2008’deki en popüler bebek isimleri

Kızlar Erkekler

1  Sophia             Jayden

2  Isabella            Daniel

3  Emily               Michael

4  Olivia               Matthew

5  Sarah               David

6  Madison          Joshua

7  Ashley             Justin

8  Mia                 Anthony

9  Samantha        Christopher

10 Emma             Ethan/Ryan

Toplam

62,070                 65,610