New York Ticaret Ataşesi Yavuz Özutku, Amerikalı iş çevrelerine Türkiye'nin ekonomik durumu ve yatırım imkanlarıyla ilgili brifing verdi. New Jersey Ekonomik Kalkınma İdaresi, New Jersey'de Amerikalı işadamlarına Orta Doğu ekonomisi ve iş fırsatlarını tanıttığı bir seminer düzenledi. Orta Doğu ekonomisini anlatmak ve bölgeye ihracat imkanlarını tartışmak üzere düzenlenen seminerde, New Jersey'li işadamları New York Türk Ticaret Ataşeliği, Suudi Arabistan İş Konseyi, Amerika Ticaret Bakanlığı Pazarlama Bölümü ve bölge uzmanlarıyla bir araya geldi.

New York Ticaret Ataşesi Yavuz Özutku ''Orta Doğu ile İş Fırsatları Seminerinde'' yaptığı ''Türkiye, Orta Doğu'ya Açılan Kapı'' başlıklı konuşmasında, Amerikalı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik durumunu ve yatırım imkanlarını anlatan detaylı bir brifing verdi.

Dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, ama bu zor dönemlerin aslında sonraki yükseliş dalgası için hazırlık dönemi olduğunu belirten Özutku, Amerikalı iş çevrelerinin Orta Doğu bölgesini dikkate almalarının yararlı olduğunu, Orta Doğu bölgesinin 3.5 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya (satınalma gücü paritesi temelinde) ve 2 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu vurguladı.

Gerek Orta Doğu'da gerekse tüm dünyada önemi giderek artan Türkiye'nin ekonomik ve ticari gücüyle bölgesel liderlik yolunda önemli mesafe katettiği mesajını veren Özutku, Türkiye'nin Orta Doğu bölgesiyle derin tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari bağlarının bulunduğunu belirtti ve bu bölgeyle yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacminin varlığına işaret etti.

Özutku, Türkiye'nin 750 milyar dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH), 10 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli gelir ve 72 milyonluk genç bir nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Ataşe Özutku konuşmasında Türkiye'nin istikrarlı ve yüksek performans sergileyen ekonomisi, çok önemli ve benzersiz jeo-stratejik pozisyonu, nitelikli ve nispeten düşük maliyetli iş gücü, gelişmiş altyapısı, AB ile sürdürülen üyelik müzakereleri, Avrasya'nin enerji koridoru ve terminali olması gibi eşsiz özellikleriyle Amerikalı iş çevreleri için çok önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Özutku, konuşmasının ardından seminer kapsamında Amerikalı yatırımcılarla birebir görüşerek Türkiye'ye yatırım yapmaları için onlara tavsiyelerde bulunacak.

New York Ticaret Ataşeliğinden verilen bilgiye göre ABD'nin New Jersey eyaletinden Orta Doğu'ya yapılan ihracat 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artarak 3.2 milyar dolara yükseldi. New Jersey sanayisini ''sağlık ürünleri ve cihazları, uçak ve uçak parçaları, endüstriyel ve elektrik makinacılık, bilgi teknolojileri, çelik ürünleri ve özel kimyasalların'' oluşturduğu kaydedildi.

AA

Fotoğraflar: AA