Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Baş konsolosluğu tarafından yapılan duyuruya göre, vatandaşlara nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getiriliyor.

Nüfus ve aile cüzdanını kaybedenler ve nüfus cüzdanı geçerlilik süresi son bulan vatandaşların 60 gün içerisinde tekrar nüfus cüzdanı edinmeleri gerektiği, bu süre içerisinde cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurtdışında dış temsilciliklerde görevli memurlara "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

Bu çerçevede Maliye Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, yeniden değerleme oranlarına göre 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları bildirilmiştir. Yazıda, idari para cezasının, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası, bildirim yükümlüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri için 30 Türk Lirası, adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası olarak saptandığı belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu

http://www.losangeles.bk.mfa.gov.tr/

Turkishny.com