Türk Kültür Derneği (Turkish Cultural Foundation) tarafından hazırlanan Türk Sanatı Görsel Arşivi  Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un tüm meslek yaşamı boyunca derlediği slayt arşivinin dijital ortama aktarılması yoluyla hazırlanan bir çalışma. Görsel arşivin bir bölümü Prof. Atasoy’un 1950’li yıllardan başlayarak, o günün koşullarında, günümüzde belki müzeye kaldırılabilecek nitelikteki fotoğraf makineleriyle, bazen kaliteli bazen kalitesiz slayt filmleriyle; yurt içi ve yurt dışı kongrelerde, araştırma gezilerinde, müzelerde, sergilerde, manastırlarda, yani belgelemeye layık bulduğu her yerdeki eserleri çekmesiyle oluşturulmuş. 

Araştırmacılar için o döneme ait bilgi vermesi açısından paha biçilmez belgeler içeren bu arşiv sayesinde isteyen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi, sanat tarihçisi, tarihçi, mimar, yazar herhangi bir alandaki araştırmacının, aradığı eseri bulabileceğini, aradığı eseri bulamasa bile araştırdığı konu hakkında fikir edinmesi söz konusu olacağının belirtildiği web sitesinde, Türk sanatının değerli örnekleri dijital ortamda sergileniyor.

Görsel arşive http://www.turkishculture.org/dia/login.php adresinden ulaşabilirsiniz

Turkishny.com