ATAA, 18 Kasım 2009 Çarşamba Günü saat 18.30'da Washington'daki Türk Evi'nde konusunun uzmanı üç değerli bilim adamını ağırlayacak.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Ermeni Masası'ından Araştırmacı Tarihçi Prof. Kemal Çiçek, Ermeni konusunda yaptığı son çalışmalar hakkında; TTK Süryani Masası Başkanı Prof. Dr. Bülent Özdemir, Süryanilerin Dünü Bugünü; Pontus Masası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bestami S. Bilgiç ise Pontus sorunu ile ilgili konularda sunum yapacak.

Profesör Kemal Çiçek

1985 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Coğrafya Öğretmenliği Bölümünü bitiren Kemal Çiçek, 1986 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yurtdışı Yüksek Lisans Doktora Bursunu kazanarak İngiltere'ye gitti. 1989 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Ottoman Studies Bölümünde "Tahrir Defterleri As a Source for History" adlı teziyle Yüksek Lisans, 1992 yılında da aynı üniversitesiden "Zimmis (non-Muslims) of Cyprus in the Sharia Courts" adlı teziyle doktorasını aldı. 1993 yılında KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü'nde Arş. Gör. Doktor olarak göreve başladı. 2002 yılında Profesör olan Çiçek Türk Tarih Kurumu-Ermeni Araştırmaları Masası'nda görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Bülent Özdemir

1970 yılında Gönen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. 1991'de Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1997 yılında California State University, Long Beach, ABD'de, Doktorasını 2000 yılında The University of Birmingham, İngiltere'de tamamladı. 2004 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör ünvanını aldı. Osmanlı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihi üzerine çeşitli makaleler yayınladı. Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850  başlıklı kitabı 2003 yılında The Isis Press, İngiliz İstihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye başlıklı kitabı 2008 yılında Yeditepe Yayınları ve Süryanilerin Dünü Bugünü: I. Dünya Savaşı'nda Süryaniler kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından basıldı. Halen Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Süryani Çalışmaları Masası'nda araştırmalarına devam etmektedir.

Dr. Bestami S. Bilgiç

Çanakkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Bilgiç, Türk Tarih Kurumu'nda Osmanlı Rumları üzerinde bir projeyi yürütmektedir. Dr. Bilgiç, lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden almıştır. Doktorasını ise 2004 yılında George Washington Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır. Akademik çalışmalarını genel olarak Modern Balkan Tarihi ve özel olarak Modern Yunan Tarihi üzerine yapan Dr. Bilgiç, ayrıca Yunanca, Almanca, Makedonca ve Osmanlıca dillerinde akademik çalışma yapabilmektedir.