Biri Türk, diğeri Ermeni iki sivil toplum kuruluşu ortak bir amaç çerçevesinde Türk-Ermeni Sinerji İnisiyatifini kurdu. Türk ve Ermeniler arasında, unutulan, baskılanan ilişkilerin iyi ve olumlu yönlerine odaklanan girişimin temel amacı ortak kültür çerçevesinde iki ülke arasında 'paylaşılmış bir gelecek' oluşturmak.

Birleşmiş Milletler nezninde girişimde bulunan Türk-Ermeni Sinerji İnisiyatifi, BM'deki Türk ve Ermeni misyonların ortak bir program belirlemeleri için destek toplamaya çalışıyor. Oluşturulacak programın amacı ise, her iki ülkenin kültürel, ekonomik, yatırım ve ortaklık alanında işbirliği yollarını araştırmak. Programı, imzalanan Türk-Ermeni protokollerinin yararları üzerine oturtarn girişim, kültür, sanat, müzik etkinlikleri düzenleyecek.

Girişimin temelleri ilk olarak 2007 yılında, ABD'de varlığını sürdüren The Light Millennium ile Ermenistan'daki Sivil Toplum Enstitüsü'nün, Türk-Ermeni Sinerji Girişimi için güçlerini birleştirme düşüncesiyle atıldı.

2009 Haziran ayında, Ermenistan'daki organizasyonun başkanı Diana Khachaturyan ile Light Millennium'un başkanı Bircan Ünver, mail aracılığıyla ortak bir platformda buluşma kararını onaylayarak hayata geçirdi.

Yeni yapının amacı, ikili ilişkileri geliştirmenin yanısıra, öğrenci değişim programları ve ABD'deki Türk-Ermeni yakınlaşmasını sağlayacak adımlar atmak.