Griswold-Massachusetts davasında taraf olan Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) bölge mahkemesinin daha önce verdiği aleyhteki kararı tersine çevirtebilmek için Birinci Bölge Amerikan Temyiz Mahkemesine başvurduğunu duyurdu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Türk Amerikan Yasal Savunma Fonu (TALDF) da ayrı ayrı sundukları savunmalarla bu çabalara destek verdiler.

1999 yılının ekim ayında Massachusetts valisi “www.ataa.org” adresini öğretmenler tedrisat rehberinden, ATAA'nın bölgedeki üye derneği, New England Türk Amerikan Kültür Cemiyeti (TACSNE) nin kamusal savunmasına ve ondan önce de bir eyalet eğitim uzmanları komisyonunun Ermeni meselesinin tarihi bir çekişme olduğunu, ATAA internet sitesinin ve Ermeni tezini sorgulayan diğer karşı görüşlü sitelerin eğitim kaynakları olarak uygun bulunduğunu belirlemesine rağmen, sansürledi.

Geçtiğimiz nisan ayında ise Bölge Mahkemesi, öğretmenler tedrisat rehberine hangi eğitim malzemesinin konacağı kararının, son analizde, eğitimsel değil politik bir karar olduğuna hükmederek ATAA nın tezini reddetti.

ATAA Başkanı Günay Evinch kamuya yaptığı bir açıklamada söyle dedi: "Türk tarafının görüşlerini eğitim açısından yararlı bularak tedrisat rehberine kabul eden bir eğitim uzmanları komisyonunun, etnik politika tarafından buldozerle ezilip geçilmesine meydan veren bu alt mahkeme kararı ile aynı görüşte değiliz. ATAA, bir insanın ne öğreneceğini, ne okuyacağını veya ne söyleyeceğini politik güçler saptamamalı düşüncesindedir. Tarihi gerçeklerin göstergesi de bu olmamalıdır. Aksi halde, eğitim en güçlü lobinin zulmüne terk edilir, tabu ve dogmalara karşı çıkmak olanaksız, bilimsel merak ve ifadeyi özendirmek zor hale gelir. Osmanlı Tarihi uzmanlarının büyük bir çoğunluğu, ki bunlar kesinlikle Türk kökenli değildir, Ermeni soykırım iddialarına karşı çıkmaktadır ve hiç kimse onların kitaplarının yakılmasına izin vermemelidir, internette bile olsa."

ATAA nin yeni seçilen, bölge temsilcileri Ali Çınar ve Tomris Azeri, bir yandan kulaklarını Türk toplumuna dikerek eğitim sisteminin ve sivil özgürlüklerin nabzını tutarken, diğer yandan da ifade özgürlüğünün üstün geleceğine güvenlerini ifade ettiklerini açıkladılar.

ATAA'nın mahkemedeki tezini, Fullbright Bilimcisi ve ATAA Başkanı Günay Evinch'in yazdığı ve Ankara Barosu Uluslararası Yasalar Kongresi ile ARI Vakfı Türk Politikası Bülteni'nin beraberce bastıkları Griswold-Massachusetts davasını aşağıdaki bağlantı adreslerinden okumak olanaklı.

ATAA Mahkeme Tezi

Griswold-Massachusetts davası (Arı Vakfı Yayını)

Griswold-Massachusetts davası (Ankara Barosu Uluslararası Yasalar Kongresi Yayını)