Türk-Yunan ilişkileri, saygın bir akademisyenin katılımıyla Türk Evi'nde masaya yatırılıyor. 13 Ekim 2009 Salı Günü saat 18.30'da ATAA Türk Evi'nde Karadeniz Teknik Üniversitesi Devrim Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Dr. Hikmet Öksüz 'Cumhuriyet Döneminde Türk Yunan İlişkileri' üzerine bir konuşma yapacak.

Prof. Dr. Hikmet Öksüz:

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çaykara'da, liseyi Trabzon'da tamamladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nden 1992 yılında "Lozan'da Batı Trakya Sorunu" isimli teziyle Yüksek Lisans; 1996 yılında "Atatürk Dönemi Türkiye'nin Balkan Politikası (1923-1938)" isimli teziyle de Doktora derecesini aldı. 1995 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan Öksüz, 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu. 20. yüzyılda Balkanlar ve Trabzon üzerine 65 bilimsel makalesi, 3 kitap editörlüğü, 2 de kitabı vardır.  Kıbrıs, Avrupa Birliği, Pontus ve Ermeni Sorunu ile ilgili Trabzon'da ve Türkiye'nin çeŞitli illerinde konferanslar verdi. Bilimsel çalıŞma alanı ile ilgili ulusal hakemli dergilerin yayın ve hakem kurullarında görev yapmaktadır. 8 Yüksek Lisans Tezi yönetti. 5 Doktora Tezi, danıŞmanlığında sürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Akademik ve İdari Görevleri:

Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanlığı,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AraŞtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.

13 Ekim, 2009 | 18:30-20:00

ATAA Türk Evi, 1526 18th St. NW, Washington, DC

Kayıt için:assembly@ataa.org , 202.483.9090