Amerika harekete geçti. Bütün vatandaşların geniş bant internete erişimine büyük önem veren panel, bundan 50 yıl öncesinde Eisenhower döneminin eyaletler arası otoyol projesine verdiği önemin, bugün internet altyapısına verilmesini istedi. Knight Vakfı'nın kurduğu komisyon Demokratik bir ülkede toplulukların bilgi ihtiyaçları üzerine çalışıyor. Endüstrinin içinde bulunduğu finansal sıkıntıların interneti vurmaması için, daha düşük eğitim ve gelire sahip vatandaşların bilgiye hızlı erişimden kopmaması için devlet harekete çağırılıyor.

Kapitalizmin merkezi olan Amerika'da halkın internet altyapısı için sosyalist bir yaklaşım sergilenmesini istemesi, mevcut ekonomik krizle yakından bağlantılı. Kriz özel girişime duyulan güveni yıktı ve ülkenin geleceği olarak görülen internet için acilen düğmeye basılması gerektiği konusunda toplum örgütlerini harekete geçirdi.

Komisyon eski FCC üyeleri, gazeteciler, Google'ın üst düzey yöneticilerinden biri, NAACP başkanı, eski CNN başkanından oluşuyor. Bilginin serbest dolaşımının sağlıklı işleyen bir toplum için temiz hava, güvenli sokaklar ve kamu sağlığı kadar önemli olduğunu vurgulayan bu güçlü komisyon, liderleri bu konuya daha yüksek önem vermeye çağırdı.