İslam ve Hayat

Hak Mezhepler ve Dini Dayanakları

Hak Mezhepler ve Dini Dayanakları

Dünya üzerinde, Ehl-i Sünnet vel-Cemâat inancına mensup Müslümanların amelde hak mezhebleri, (ortaya çıktığı zamandan beri, devamlı olarak s... […]

Ticârîleştirilmiş Günlerden 14 Şubat

Ticârîleştirilmiş Günlerden 14 Şubat

Ticarî çıkarları için her türlü istismârı mübah gören zihniyetin  sevgililer günü "Valentine's Day" veya diğer adı ile "Feast of Saint... […]

“Ümmet Olarak Peygamberimize Mahcubuz”

“Ümmet Olarak Peygamberimize Mahcubuz”

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Bugün ümmet olarak peygamberimize mahcubuz çünkü o 'Birbirinize zulmetmeyin' dedi, biz birbirimize zulmettik... […]