Değerl Turkishny.com okuyucularının hatırlayacağı üzere; İslâm ve Hayat başlığı altında; 2017 yılı Ramazan-ı Şerif ayında, "Bilinen İlk Kur'ân Ses Kaydı ve Kâ'be Görüntüleri" başlıklı bir haber ve önemli bir belge-video'yu yayınlamıştı.

Haber özetle şöyleydi: "CNN yaklaşık 130 yıl öncesine âid Kâ'be-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme ve Hacc Menâsikinin yapıldığı Arafat ve Müzdelife'ye ait ender bir filminde Kur'ân-i Kerim'in okunduğu, bilinen en eski kayıtlardan birinde "Vedduhâ" Sûresinin okunuş çekimlerini yayınladı.

Kur'ân-i Kerim'i okuyan kişinin kimliği bilinmemekle berâber; Türk olma ihtimali çok yüksek. Çünki, okuma şekli ve Sûre-i Celîle'nin sonunda, sadakAllahül-Azîm dedikten sonra okuduğu Âyet-i Kerime ve el-Fâtiha söyleme şeklinin, günümüzde Türkiye'de Cami'lerde okunan usûle tıpa tıp uyugun olması hasebiyle, bir Türk tatafından okunmuş olduğunu düşünüyoruz.

Çekimler, ses kaydı (Kur'ân-i Kerim) ve görüntüler; 1885 yılında Mekke'de Osmanlı Halifeliği zamanında yapılmıştır.
Kayıt, en eski ses kayıt makinalarına ait (Edison Gramofonu ile) mumsu vinal yapısında çekilmiştir. Film Thomas Edison ile de bağlantılıdır.

BİLİNEN İLK MEDİNE-İ MÜNEVVERE, MESCİD-İ NEBEVÎ VE CİVARDAKİ ZİYARET YERLERİNE AİT GÖRÜNTÜLER

Kurban Bayramı münâsebeti ile, "S- Albarakati" adlı bir yayın kuruluşu tarafından önemli bir tarihi belge video yayınlandı.

Allah'ın Evi Baytullah'ı tavaf ve ziyâret edip, Arafat'da Allah'ın Rahmet ve Mağfiretine nâil olan Hacılar Mekke-i Mükerreme'den yola çıktılar.

Nurlu şehir Medine'de Allah'ın Habîbi Muhammed Mustafa sallAllahü aleyhi ekmelüt-tahıyye Efendimiz'i, Ehl-i beytini, akrabalarını ve güzîde eshâbını ziyâret etmek üzere gidiyorlar" diye başlayan Arabca anlatımı ile yayınlanan haber ve görüntüler, tahmînen 100 yıl öncesine, (belki de, CNN International televizyonunun yayınladığı, yaklaşık 130 yıl öncesine âid Kâ'be-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme ve Hacc Menâsikinin yapıldığı Arafat ve Müzdelife'ye ait ender bir film ve Kur'ân-i Kerim'in okunduğu bilinen en eski kayıtlardan biri olan "Vedduhâ" Sûresinin okunuşu ve çekimlerinin yapıldığı zamana ait) muhteşem bir tarihî hâtıra ve belgedir.

Turkishny. com olarak, değerli okuyucularımıza bir kere daha "hayırlı bayramlar" diler, mübârek Kurban Bayramı vesilesi ile, değerli okuyucularımızı bu önemli tarihi belge ile başbaşa bırakıyoruz...