TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar, "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 'Hoca Dehhani Divanı', 'Enisü'l-Celis' ile 'Kitabu Nuri Hadakati el-Ebsar ve Nuri Hadikati el-Enzar' eserleri yeniden yayımlandı." dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBA, Türk-İslam bilim kültürü eserlerini yeniliyor
Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'nin, TÜBA'nın misyonu doğrultusunda başlatıldığına dikkati çeken Acar, çalışmanın bilim tarihinin öğrenilmesi, bilim insanlarının eserlerinin tanıtılması ve tarihe olan katkılarının gün yüzüne çıkarılması bakımından tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Acar, proje kapsamında Türk-İslam medeniyeti havzasında üretilmiş Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk Lehçeleri gibi dillerdeki telif, tercüme ve şerh 100 eserin yayımlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Eser konuları: Şiir, siyaset ve optik"

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi çerçevesinde bugüne kadar yayımlanan eserler hakkında bilgi veren Acar, "İlk etapta yayımlanan Bursalı Mehmed Tahir'in 'Osmanlı Müellifleri' ve Ebheri'nin 'İsaguci Mantığa Giriş' eserlerinin ardından, Türk edebiyat tarihinin değerli şahsiyeti Horasanlı divan edebiyatı şairi ve bilim insanı Hoca Dehhani'nin eseri 'Hoca Dehhani Divanı' üzerinde çalışıldı. Hoca Dehhani Divanı'nın içeriğine, geniş bir inceleme kısmı ve eserin günümüz harflerine kazandırılmış hali de eklendi. Hoca Dehhani hakkındaki öncü araştırmalar Ord. Prof. Fuat Köprülü tarafından yapılırken, eser Doç. Dr. Ersen Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay'ın derlemeleriyle bilim dünyasına kazandırıldı." diye konuştu.

Acar, kütüphanelere kazandırılan dördüncü eser "Enisü'l-Celis"in, Türk-İslam geleneğinde padişahlara, üst düzey yöneticilere devlet yönetimi ve adabı hakkında tavsiyelerde bulunmak için kaleme alınan siyasetnamelerin önemli örneklerinden biri olduğunu kaydetti. "Enisü'l-Celis"in Osmanlı Sultanı II. Murad'ın isteği üzerine Farsça'dan Türkçe'ye çevrildiğini hatırlatan Acar, eserin Prof. Dr. Azmi Bilgin tarafından yayına hazırlandığını ve kitaba eserin tıpkıbasımının da eklendiğini dile getirdi.

Bunların yanında "Kamus-i Fransevi", "Şeyhül İslam Arzları ve Padişah İradeleri" ve "Şehzade Divanı Defterleri" eserlerinin de baskı aşamasında olduğuna belirten Acar, çalışmaların tamamlanmasının ardından kitapların yayımlanacağını kaydetti.

AA