Kabir hayâtı ve kabir ehlinin durumu başlıklı seri yazımızın bu bölümünde, vefat etmiş ana-babalarına karşı evlatların yapması gereken, yaptıkları takdirde onlara büyük faydası olan bazı vazîfeler üzerinde durmak istiyoruz.

   Allah’ın emir ve yasaklarını insanlığa tebliğ etmek, Dînin hükümlerini yaşayarak öğretmek ve güzel ahlâkı tamamlamak üzere göre gönderilmiş bulunan Allah’ın son Peygamberi Muhammed aleyhisselâm’ın beyan ve tavsiyelerine göre; geride kalanların, vefat etmiş olan anne ve babaları başta olmak üzere, kabirde bulunan sevdiklerini sık sık ziyâret etmeleri, onlar adına istiğfar edip, hayr-u hasenâtta bulunmaları, onlara hediyeler göndermeleri önemli bir vazife ve vecîbedir.

   Bu vesîle ile bu konudaki bir kaç müşahhas delîli nakletmekte fayda var.

   İmâm-ı Tirmizî’nin sahîhinde kaydettiğine göreHazreti Enes (r.a.) şöyle anlatmıştır.

   Ben Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) yanındaydım.Beni Seleme’den bir zât geldi.

   Yâ RasûlAllah! Anam ve babam vefat etti. Vefatlarından sonra onlara yapabileceğim bir iyilik kaldı mı? dedi.

   Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.): “Evet var. Onlara duâ etmen, onlar için istiğfar etmen, onların sozlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onların dostlarına ikramda bulunman ve kendilerine ancak anne ve babanla ulaşabildiğin akrabalarını ziyâret etmendir.

   Sıla-i rahimde bulunmanız icab eden akrabalarınızı öğreniniz. Çünkü sıla-i rahim, âile içinde muhabbete, malda zenginliğe ve ömürde de uzamaya sebep olur”. buyurdu.

   VEFAT ETMİŞ ANNE BABA ADINA HAC YAPMAK

   Dünya ehlinin, vefat etmiş olan anne ve babaları  başta olmak üzere, kabirde bulunan sevdiklerini memnun ve mutlu edecek hediye hususunda hac’dan daha efdal, daha değerli bir hediye yoktur.

   Vefât eden anne- babalar adına haccetmenin câiz ve doğru olduğuna dâir şer’î delîl, Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) Vedâ Haccı günü, Arafat vakfesindan sonra Müzdelife’den Mina’ya dönerken, Rasûlüllah’a (s.a.v.)  bu konuda sorulan bir soruya verdiği cevaptır.    

   Rasûlüllah sallAllahü aleyhi vesellem’in  (Vedâ) Haccı’nı vakitli olarak rivâyet eden, en geniş şekilde anlatan Câbir bin Abdillah (r.a.) anlatıyor.

  “Vedâ Haccı günü Arafat vakfasından sonra Müzdelife’den Mina’ya dönerken  Eshab-ı kirâmdan biri Peygamber Efendimiz’e; Yâ RasûlAllah! Babam vefat etti. Onun yerine Hacc yapabilirmiyim?  Diye sordu.   

   Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

   “Bana söylermisin? babanın bir borcu olsa, sen de onu ödesen bu kabul edilir değil mi?”

   Sahabi: “Evet ey Allahın Rasûlü ” dedi. Sonra; Rasûlüllah (s.a.v.): “Allah-ü Teâla, senden daha merhametlidir. Babanın yerine haccet ”.

   Bir kimse anne ve babası nâmına haccederse, bu hac hem kendisi, hem de ana ve babası için kabul edilir  ve ayrıca ana ve babasının rûhu semâda (müjdeler olsun, oğlun veya kızın tarafından senin adına Haccedildi) diye müjdelenir.

   Bir kimse anası babası vefat ettikten sonra onlar nâmına haccederse, Allah ona Cehennemden âzadlık yazar ve ana babasının ecrinden bir noksanlık olmadan kendisine tam bir hacc sevabı verilir.

   Ölümünden sonra, kabrinde akrabasını ziyâret (ona gönderilecek, onu memnun edecek hediye) hususunda  hacdan daha efdal bir şey, daha değerli bir hediye yoktur”.  buyurdular.

VEFAT ETMİŞ BİR MÜSLÜMAN ADINA KURBAN KESİVERMENİN CÂİZ OLDUĞUNU GÖSTEREN DELİL

   Vefât etmiş anne- baba veya herhangi bir kimse için Kurban kesmek meşrû ve câizdir. 

   Zirâ, Peygamber Efendimiz (s.a.v.); Hazreti Ali (r.a.)’ye: “Yâ Ali, vefâtımdan sonra benim için de bir kurban kesiver” buyurarak vasiyet etmiş, Hazreti Ali kerremAllahü vecheh de hayâtı boyunca bu vasiyeti yerine getirmiştir.

   Bu husûsun delîlini teşkil eden Hadis-i Şerif, Kütüb-ü Sitte’den Ebû Dâvud’da zikrediliyor. 

   Ebû Dâvûd’un kaydettiğine göre; Haneş (r.a.)’in şöyle dediği rivâyet edilmiştir.

   Haneş (r.a.) diyor ki; Ben, Ali (r.a.)’yi iki tane koç (kurban) keserken gördüm de, “Bu nedir?” diye sordum. O, Rasûlüllah (s.a.v.) kendisinden (irtihâlinden sonra) kurban kesivermemi bana vasiyet  etmişti. Ben de O’ndan (bedel) kurban kesiveriyorum” dedi.  

   Açıklama:  Vefât etmiş bir Müslüman adına kurban kesmenin  meşrû (câiz) olduğu bu hadis-i şeriften anlaşılmaktadır.

   Ancak, bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususları hatırlatmakta fayda vardır.

   Bu kurban, diğer kurbanlar gibi, vakitle alâkalı olup, Bayram günlerinde kesilmesi vâciptir. Yani Kurban Bayramı’nın 1. 2. veya 3. günlerinde kesilecektir.

   Vefât eden kimse vasiyet etmiş ve bu hizmet için para da bırakmış ise, bu işi yapıvermeyi kabul eden kimse, (Zekâtı dağıtmaya veya bir kimsenin vefâtından sonra kurban kesivermeye me’mur olan kimse, bunlardan kendisi faydalanamaz umûmî kâidesince) kesilecek kurbanın etinden yiyemez.

   Hayatta olan bir kimse, vefât etmiş bulunan bir şahıs için, kendi cebinden kurban kesecek olursa, kendi kurbanı gibi, yiyebilir ve dağıtır.