Turkishny.com

İngiliz gazeteci, yazar ve yayıncı Mehdi Hasan, Oxford Üniversitesi’nde İslam’ın barışçıl bir din olup olmadığına ilişkin olarak gerçekleştirilen bir tartışma progamında, aktivist ve Britanya İşçi Partisi namzedi Anne-Marie Waters’ın İslam karşıtı iddialarına cevap verdi.

Huffington Post’un Britanya baskısının politika editörü olarak görev yapan Hasan, siyasetçinin şiddet ve katliamlardan İslam’ı mesul tutmasına tepki göstererek, 1,6 milyar Müslümanın sadece ihmal edilebilir bir oranının şiddete başvurduğuna dikkat çekti.

Algoritma’nın El Harezmi isimli bir Müslüman bilim adamının eseri olduğunu ve bunun bilgisayarların temelini oluşturduğunu ifade eden Hasan, Müslüman bilim adamları ve düşünürlerin katkıları olmaksızın Batı’da ne rönesans ne de aydınlanmanın tahayyül edilemeyeceğine dikkat çekti.

İslam dünyasının bazı bölgelerinde anti-semitizmin yaygın olduğuna ilişkin eleştirilere de cevap veren Hasan, Müslümanların Yahudi karşıtlığını Batı’dan ithal ettiklerini ve Hıristiyan Avrupa’da Yahudilerin tarih boyunca birçok trajediyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Amerikalı bir Yahudi araştırmacının “Orta Çağ’da Avrupa’ya Müslümanlar hakim olsaydı bugün dünyada 6 milyon daha fazla Yahudi olurdu” şeklindeki tespitine de işaret eden Hasan,  "İslam’ı şiddet, terör ve hoşgörüsüzlükle itham etmeye kalkan Hıristiyanların öncelikle haçlı seferleri, İspanya’daki engizisyon, Yahudi karşıtı tehcirler, Avrupa’nın Afrika ve Asya’daki sömürgeci rejimler, Uganda’daki Tanrı’nın Direniş Ordusu ve hatta bugün ABD’deki kürtaj kliniklerinin Hz. İsa’yı takip ettiklerini söyleyen insanlar tarafından yapıldığını unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Kendisinin bunların Hıristiyanlığın eseri olduğuna inanmadığını ve her din gibi Hıristiyanlığın da sevgi temeli üzerine kurulu olduğunu ifade eden Hasan, İslam’ın kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de de  Allah’ın sonsuz merhametine işaret edildiğine dikkat çekti.

ABD’nin sayılı terörizm uzmanları arasında yer alan ve 1980 ile 2005 yılları arasında 300’ü aşkın intihar saldırısını mercek altına alan Chicago Üniversitesi’nden Robert Pape’in İslami fundementalizm ve terör saldırıları arasındaki ilişkinin çok zayıf olduğu sonucuna vardığına işaret eden Hasan, Profesör Pape’in bulgularına göre intihar saldırısı düzenleyen teröristlerin ekseriyetinin bu eylemleri vatanları olarak benimsedikleri bölgede işgal güçlerine karşı stratejik ve siyasi hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiklerinin görüldüğünü ifade etti.

Gallup tarafından dünya genelinde yapılan bir anketin Müslümanların %93’ünün 11 Eylül saldırılarını onaylamadığını, saldırıları onaylayan %7’lik kesimin büyük bir kısmının da saldırıları dini değil sadece siyasi nedenlerle onayladıklarını gösterdiğini söyleyen Hasan, saygın ve makul İslam alimlerinin tamamının masumların hayatlarını kaybettiği terör saldırılarını kınadıklarını kaydetti.