20 yıldan uzun bir süredir, eğitim için geldiği Amerika’da yaşayan Koray Yılmaz’la 7 yıl önce kurdukları e-ticaret sitesi Tulumba.com’u Brooklyn’deki ofisinde konuştuk.

Tulumba.com, 7 yıl önce 3 arkadaşın, aradıkları bir Türkçe kitabı bulamamaları üzerine, Türklere yönelik pazar eksikliğini keşfederek başlattıkları bir girişim.

Columbia Üniversitesi’ndeki MBA derecesinin ardından bir telekomünikasyon şirketinde çalışmaya başlayan Yılmaz, buradaki yıllarının ona sağladığı tecrübe ve diğer iki ortağının da alanlarındaki birikimlerinin Tulumba.com’un kurulduğu günden bu yana başarılı olmasının ardında yatan önemli nedenlerden olduğunu söylüyor.

7. yılında, alanında lider konumunu sürdüren başarılı bir e-ticaret sitesi olan Tulumba.com’un ticari serüvenini ve Türk girişimcilerin de giderek ilgisini artırdığı e-ticaret konusundaki deneyimlerini ve görüşlerini aktardığı bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz Yılmaz, Tulumba.com’un baarısının altında yatan en önemli nedenlerden birinin gönderi hızı olduğunun altını çizdi.

TURKISHNY: Kuruluşunuzun 7 yıllık ticari serüveninizi nasıl özetlersiniz?

KORAY YILMAZ: 7 yıl önce 3 arkadaş, kendi aramızda konuşurken burada Türklere yönelik, özellikle kitap konusunda,  bazı eksikliklerin olduğunu farkettik. Ortaklarımızdan biri Orhan Pamuk’un bir kitabını arıyordu. Kitabı bulamayınca böyle bir fikir uyandı kafamızda. Konuşmalarımızın sonunda böyle bir site kurma fikri doğdu, Mega store dediğimiz kavram ortaya çıktı. Türkiye dışında yaşayan Türklerin ihtiyacı olan aşağı yukarı herşeyi karşılamayı amaçladık. Amaç olarak hedeflediğimiz Türk pazarında şimdi uzun süredir lider konumdayız.

TURKISHNY: Amerika’daki Türk pazarının sınırları nedir?

KORAY YILMAZ: Amerika ve Kanada’da 300-500 bin dolayında Türk’ün yaşadığı söyleniyor. Buradaki Türk pazarı çok geniş bir pazar değil. Belli sınırları olan bir pazardan söz etmemiz dolayısıyla, hedeflediğimiz kesime yönelik olarak öyle bir noktaya geldik ki bu gün büyüme hızımızın artık yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu noktadan itibaren ise, mevcut pazarı korumanın yanı sıra diğer çeşitli etnik pazarlara yönelişimiz başladı. Arap pazarı, Yunan pazarı gibi pazarlara da ağırlık vermeye çalışıyoruz.

TURKISHNY: Büyüme hızınızın yavaşlamasına bakarak Tulumba.com’un Türk pazarının ne kadarına hakim olduğunu söyleyebilirsiniz?

KORAY YILMAZ: Bu konularda rakam vermekten yana değilim. Amerika’da yaşayan Türkler Avrupa’ya oranla Internetten alışveriş yapmayı daha fazla tercih ediyorlar. Yine bu kesimin  yoğunlukla kent merkezlerinde yaşadıklarını ve kültür düzeyinin de daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu kesim aynı zamanda kopuk kopuk yaşamaktansa belli bir komün içinde yaşıyorlar. Böylece etraflarında daha kolay bulabilecekleri Türk marketleri, lokantaları sayesinde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Buna karşın, örneğin bir milli takım forması, Tarkan’ın müzik albümü, Türkçe kitap gibi spesifik ürünleri bulmaları oldukça güç. Biz de ürün çeşitliliğimizin yarattığı avantajla Türk pazarının çok önemli bir kısmına ulaşmış durumdayız. Geri kalanların ise büyük bir kısmı İnternetten alış-veriş yapmaktan hoşlanmayan veya çeşitli nedenlerle bunu tercih etmeyenlerden oluşuyor. Bu grup içinde de İnternet kullanmak yerine faksla, telefonla sipariş verenler oluyor.

TURKISHNY: Türk ürünlerini sattığınız müşterileriniz sadece Türklerden mi oluşuyor?

KORAY YILMAZ: Asında müşterilerimizin yarısı Türk yarısı yabancılardan oluşuyor. Amerikalı Yunan, Boşnak, Ermeni Arap kökenli, bizim kültürümüze herhengi bir şekilde aşinalığı olan insanlardan oluşuyor.

TURKISHNY: Kim hangi tür ürünü daha fazla tercih ediyor?

KORAY YILMAZ: Türkler başta zeytin, peynir ve sucuk olmak üzere, genellikle gıda ürünlerini, diğer etnik gruplarsa Türk müziğini ağırlıklı olarak tercih ediyorlar.

TURKISHNY: Örneğin Amazon gibi, e-bay türünde sitelerin e-ticarette çok yaygınlaştığını biliyoruz. Türklerin buna rağmen Tulumba.com’u tercih etme nedeni hangi özelliğinizden kaynaklanıyor?

KORAY YILMAZ: Bizim sattığımız pekçok ürün E-bay, Amazon gibi sitelerde yer almıyor. Bizde bulunan ürünleri ancak başka Türk sitelerinde bulmak mümkün olabilir, fakat bu durumda sipariş Türkiye’den geleceği için hem zaman kaybı hem de para kaybı artacaktır. Tulumba.com stoklarını ABD’de tutan bir e-ticaret firması olduğu için müşteriye siparişlerini daya uygun fiyatlarla ve çok daha hızlı bir şekilde ulaştırma kapasitesine sahip.

TURKISHNY: Güven unsurunu da göz önünde bulundurabilir miyiz?

KORAY YILMAZ: Elbette. E-ticarette güven unsuru en önemli konuların başında geliyor. 7 yıldır hizmet veren, adresi, çalışanı, işvereni belli olan bir firma olmak çok önemli bir ayrım noktası.

TURKISHNY: 7 yıl önce bu işe girmek bugüne dair bir takım öngörülerinizin olduğu anlamına geliyor. Tulumba’yı kurmadan önceki geri planınızda siz ve ortaklarınızın nasıl bir alt yapısı var?

KORAY YILMAZ: Sözünü ettiğimiz sürede e-ticaret alanında pekçok şirket inip çıkarken veya biri kapanıp diğeri açılırken ayakta durup istikrarlı biçimde gelişim göstermek kolay birşey değildi. Bu nedenle altyapı ve sinerji önemli etkenlerdi. Benim telekomünikasyon alanında, diğer arkadaşımın bilgi teknolojileri alanında alt yapılarımız vardı. Belli bir birikim, alt yapımızın oluşu ve bunun yarattığı sinerjiyi doğru kullandığımızı düşünüyorum. Yoksa birden fazla şirketin varlığını kaldırmayacak ölçekte bir pazarda bunca yıl istikrarı korumak mümkün olamazdı.

TURKISHNY: Öyleyse gelecekte Tulumba çatısı altında diğer firmaların sizing üzerinden ticaret yapması gibi bir model düşünülebilir mi?

KORAY YILMAZ: Bu konuda Amazon gerçekten çok başarılı bir örnek. Bu model gelecek için tasarlayabileceğimiz bir model olarak kafamızda saklı duruyorsa da şu aşamada Türk pazarına yönelen, yeterli sayıda ve istikrar içinde  Türk e-ticaret firmalarından söz edemeyiz. Bugüne dek konuyla ilgili talepler geldiyse de bunlar hep ufak tefek talepler olarak kaldı.

TURKISHNY: 7 yıl, e-ticaretin geçmişine ve gelişimine bakarsak, uzun bir süre.  Bu pazarın 7 yıl önceki durumunu göz önüne aldığımızda Tulumba.com’un kendi alanında öncü bir girişim olduğunu söyleyebilr miyiz?

KORAY YILMAZ: Bizim başlangıç koşullarımızı düşündüğümüzde, genel Internet kullanıcı sayısının arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra insanların e-ticarete daha alışık. Ancak kredi kartıyla alış-verişin riskleri insanları hala korkutuyor. Internet üzerinden kartını verme konusunda insanların bir kısmı kuşkuculuğunu sürdürüyor. Ben de online alış-verişi sürekli tercih eden bir tüketici olarak bugüne dek herhangi bir sorunla karşılaşmış değilim. Öte yandan günlük yaşamda kredi kartını dışarıda kullanmanın riskleri İnternet üzerinden alış-veriş yapmanın risklerinden aşağı değil. Kısacası, gerçek dünya ile sanal dünya arasında riskler açısından pek bir fark bulunmuyorsa da kontrolün ellerinde olmadığı hissi insanlarda doğal bir endişeye yol açıyor. Oysa örneğin Tulumba.com tüketicinin güvenliğini en üst düzeyde dikkate alan firmalardan bir tanesi.

TURKISHNY: E-ticarette satıcı ve müşteri açısından en çok hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor?

KORAY YILMAZ: Satıcı açısından en büyük online sorun kredi kartı dolandırıcılığı. Bu nedenle pekçok güvenlik mekanizmaları var. Biz de bu konuya duyarlı bir firma olarak pekçok güvenlik mekanizması geliştirdik. Bu bakımdan hemen hemen hiç sorunumuz yok. Müşteri açısından da uzun süredir iş yapan, güvenli şirketlerle çalışmları önemli. Bir web sitesinde adresini telefonunu veren şirketlerin olması önemli. pekçok siteye baktığınızda adres bulmak neredeyse olanaksız telefon bulmak bile bazen mümkün olmuyor.

TURKISHNY: Stoklamanın e-ticarette getirileri nedir?

KORAY YILMAZ: Bizim burada çok büyük bir stok depomuz var. Türkiye’de ve burada bile bizdeki kadar stok tutan hiçbir Internet sitesi yok. Biz iş modelimiz gereği oldukça büyük stoklama yapıyoruz. Bu da hiç kimseyi bekletmeden talep edilen ürünü en kısa zamanda müşteriye ulaştırmamızda işimizi kolaylaştırıyor. Ürün sirkülasyon bazında geliştirdiğimiz sistemle belli periyodlarla alım gerçekleştiriyoruz. Böylece hem dengeli bir stoklama, hem ürünün tazeliği hem de müşteriye en kısa zamanda ulaştırılması konusundaki dengeyi olabildiğince en iyi seviyede tutuyoruz.

TURKISHNY: Müşteri memnuniyeti konusunda neler söyleyeceksiniz? Tulumba.com’un müşteri memnuniyeti ne seviyede?

KORAY YILMAZ: Sözünü ettiğimiz farklı altyapıları, farklı kültürleri ve beklentileri olan bir kitle. Böyle bir kitleyi yüzde yüz memnun edebilmek için temel konularda özenli olmak gerekiyor. İnsanların e-ticarette en çok önem verdikleri konu hız. Gönderi hızı, tazelik ve sağlamlık konusundaki özenimiz sayesinde yüzde 99 seviyesinde müşteri memnuniyeti yakaladığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca sitemizde müşterilerin yorumlarına yer verildiği için müşteri memnuniyetini en gerçekçi şekilde test etmemiz söz konusu oluyor.

TURKISHNY: Tulumba.com’da bulunan “Tulumba Phone Card” bölümünden söz eder misiniz?

KORAY YILMAZ: Sitede bulunan telefon kartı servisi, Amerika’da bulunan Türkler için pekçok avantaj barındıran bir hizmet. Online olarak sahip olunabilen bu kartla dünyanın arama Ev ve cep numaranızı bize tanıttığınızda tekrar tekrar şifre girmeden hatırlatma bilgisiyle PIN sormadan direkt arama gibi kolaylaştırıcı özellikleri olan oldukça yaygın kullanılan bir servis.

TURKISHNY: Sitenizde “International Store” başlıklı bir bölüm dikkat çekiyor. Bu bölümde neler yer alıyor?

KORAY YILMAZ: Henüz çok fikir olarak geliştirme aşamasında olduğumuz ve yeni başlattığımız bir uygulama. Biraz daha geliştirdiğimizde, burası daha çok Türklerin dışındaki müşterilere de hitap edecek genel bir mağaza biçiminde geliştirilecek.  Şimdilik yalnızca ‘Arabic Store’ eklediğimiz bu bölüme yavaş yavaş diğer ülkeleri de eklemeye çalışacağız. İleride vaktimiz el verdiği ölçüde Çin, Japon gibi pazarlara da girmeyi düşünüyoruz. Ancak bu tip konular oldukça zaman alan ve belli süreçler gerektiren konular olduğundan dolayı henüz bu konuları olgunlaştırma aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Arap ürünleri gibi, bundan sonra yer vereceğimiz diğer ülke bölümlerinin de hepsinin distribütörlerinin Amerika’da olması gerekiyor. Sadece tek bir pazara bağlı kalarak büyümek mümkün değil. Elbette ağırlığımızı her zaman Türk pazarına vereceğiz ve bu hiçbir zaman değişmeyecek aynı zamanda bu sayede Türklerin de daha geniş ürün portföyünden yararlanmasını sağlayacağız.

Oktay Güney - Turkishny.com / Özel