Eylül 2002'de 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kurulan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği),  bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 200 kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Avrupa çapında 4000 kadın örgütünün bağlı bulunduğu bir çatı organizasyon olan Avrupa Kadın Lobisi (AKL) üyesi olan KAGİDER, bölgesel ve uluslararası kadın kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde. Örgüt, Uluslararası Kadın İttifakı (TIAW), Akdeniz İşkadınları Derneği (AFAEMME) ve Balkan Kadın Koalisyonu gibi kuruluşlarda üyeliklerin yanı sıra, bu kuruluşların toplantılarına katılmakta, iletişim ağlarında yer almakta ve farklı alanlarda diyalogunu sürdürmekte. KAGİDER Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile proje temelli ortaklıklar ve bu bağlamda sağlam bir diyalog geliştirmekte. KAGİDER dünya çapında birçok STK’nın, üniversitenin ve farklı grupların Türkiye'yi ve Türkiye'deki Sivil Toplum gelişimini anlaması için önemli bir referans noktası olmaya devam etmekte, dünya çapında davet edildiği birçok konferansta Türkiye'yi temsil etmekte.

Başkan Dr.Gülden Türktan  ve ekibi ile, Dünya Bankası'nda yaptıkları sunum ve çalışmaları konuşmak üzere kahvaltıda buluştuk. Sorularımızı cevaplayan Türktan, girişimcilik ve kadın konuları hakkında bizlere projelerini anlattı.

TurkishNY: Gülden Hanım bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İsterseniz mentorluk programınızdan bahsederek başlayalım, ne dersiniz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Evlilik hayatında moraliniz bozulduğunda psikoloğa gidebiliyorsunuz, şirket çalışanı iseniz moraliniz bozulduğunda insan kaynaklarına ya da müdürünüze gidebiliyorsunuz, sorun giderilmezse işten ayrılabiliyorsunuz. Girişimcilikte işi bırakma şansınız yok; sorunu gidermek ve yola devam  etmek zorundasınız. Özellikle ekonomik dalgalanmalarda, öyle garip sorunlarla karşılaşılabiliniyor ki gidecek bir yeriniz yok. İşte bu bağlamda mentorluk mekanizması çok önemli, sadece moralini bozma yola devam et dense bile, çoğu girişimci için yeterli bir motivasyon sağlayabiliyor.

TurkishNY: Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğünüz bir mentorship programınız olduğunu biliyoruz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: AB’den bir fon aldık. Bu fon sayesinde 26 mentor (usta) ve 26 mentee  (çırak) yetiştirme imkanı sağlandı. Mentor programımızı tüm Türkiye’ye yayabilmek adına Ankara’da bulunan bir kadın girişim derneğini de partner olarak aldık. Katılımcılardan gelen tepkiler o kadar olumlu ki, bu sayıyı şimdiden arttırma yolunda bir karar aldık.

TurkishNY: Bugüne kadar çoğunlukla AB ile işbirliği içinde idiniz. ABD ziyaretinizin hedefi neydi? Yeni açılımlarınız nelerdir?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: ABD ile çok büyük bir hırsımız yok. Bizler bize yakın olması münasebetiyle AB ile yakın ilişkiler kurmayı daha doğru bulduk. Aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasını yürekten destekliyoruz ve bu konuda inancımız tam. Amerika’nın sadece kendisi değil dışişleri bakanlığı ile bağlantılarımız var. Ayrıca  merkezleri Amerika’da bulunan iki büyük kurumla ilişkilerimiz dolayısıyla geldik ABD’ye. Birleşmiş Milletler'de sertifikalı Sivil toplum kuruluşuyuz. Bu sertifika bize BM’de panel yapma hakkının yanı sıra önemli sorumluluklar yüklüyor. Biliyorsunuz BM bu seneyi ‘Kadın Yılı’ ilan etti. Taşralarda Kadın  konusunu izlemeye karar verdi. Bizler bu paneller serisinde taşralarda  kadını izlemek yerine biraz da çekinceyle olsa da iş dünyasında kadının rolünü anlatmaya karar verdik. Çok başarılı geçen panelde Dünya Bankası ile yaptığımız bir çalışmayı sunduk. Kadınlarımızın iş dünyasındaki rolü, karşılaştıkları güçlükler, eşit  maaş vb sorulara cevap aradık.  Dünya Bankası ile gerçekleştirdiğimiz projede sponsorumuz olan denetleme şirketi vasıtasıyla kadınların şirket içi problemlerine çözüm aradığımız araştırmada bir sertifikalandırma yoluna gittik. Tek başına eğitim yeterli olmaz diyerek, şirketlerin prosedürlerini incelediğimiz bu program ile şirketlerin söylediklerini, gerçekten  uygulayıp uygulamadığını, sponsoru kanalı ile inceledik. Yedi kriter belirlendi: CEO’nun kadına bakışı, eşit maaş, işe alınmalarda eşitlik, iş eğitimlerindeki durum analizleri, kadınların emzirme ve doğum sürecinde verilen özel izinler ve reklamlarınızda kadının toplumdaki rolü nasıl gösteriliyor. Bu şekilde kadının sosyal hayatta yerini sağlamlaştıran şirketlere sertifika veriyoruz, amaç bu şirketlerin sayısını arttırarak kadının aktif hayattaki rolüne pozitif destek sağlamak.

TurkishNY: Kadınlarımızın Türkiye’de ki rolünü anlatmak adına çok etkili ve onur verici bir çalışma bu ve benzeri çalışmaları arttırmak adına başka projeleriniz var. Teknolojide Kadın çalışmanızı biraz anlatabilir misiniz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN : Evet, Vodofone ile bir anlaşma imzaladık. Teknolojide kadın hareketi. Yerel bölgelerde de kadınlarımıza teknolojiyi anlatacağız ama özellikle iş dünyasında kadına çok önem veriyoruz, çünkü kendi şirketini kurmak isteyen kadının sermaye bulması biraz daha kolay.  BM’de yaptığımız konuşmada, yerel yerine, iş dünyasındaki kadını anlatmamız ve bu sertifika programımız, gerek OECD'ki sunumumuz gerekse BM’deki sunumumuz da çok pozitif bir etki yarattı. Fırsat Eşitliği Modeli sertifikalandırılmış programımız dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 

Bunların dışında her yıl 150-200 kadınımıza girişimcilik eğitimi veriyoruz. Gençlerimize liderlik eğitimleri veriyoruz.

TurkishNY: Sertifika programınızın gerek OECD’de gerekse BM’de çok beğenildiğinden bahsettiniz. Bu programın uygulanması adına başka ülkelerden teklifler gelmeye başladı mı?

Dr. GÜLDEN TURKTAN : Dünya Bankası'na bu projenin desteğini alırken verilen sözlerden biri de bu projeyi dünyaya yaymaktı. OECD ve BM'deki sunumlarda aldığımız destek bizi bu konuda daha da cesaretlendi. Bir kaç ülke belirleyip çalışmalarımıza yakında başlayacağız.

TurkishNY: Arap Baharı Konferansı gerçekleştirmiştiniz, nasıl geçti?

Dr. GÜLDEN TURKTAN : Demokrasi açısından o kadar zorlukları var olan bu ülkelerin kadınlarına yol gösterici olmaya çalıştık. Bölge ülke kadınlarının, ülkeden ülkeye farklı sorunları olduğu ortaya çıktı. Farklı sorunlarını açıklayan farklı ülkelerin kadınları, demokrasiyi ve kadın sorunlarını anlamak adına konferanstan çok faydalandıklarını bildirdiler.

TurkishNY: Yaklaşan zirveniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: İki yılda bir zirve yapıyoruz. ‘Gelişen dünyada yükselen kadının rolü’ bu seneki konferansın teması. Afrika, Çin, Hindistan  gibi gelişen ülkelerden konuşmacılar hedefliyoruz,  bu seneki konferansımıza. Erkek konuşmacılarımız da katılımcılar arasında; özellikle üniversite öğrencileri arasında erkek girişimci adayları da bizim eğitimlerine katılıyor ve çok destek veriyorlar. Özellikle Anadolu’dan gelen gençler aileden gelen baskı nedeni ile kadının çalışmaması yönünde bir baskı ile karşılaşabiliyorlar, ancak kadın girişimci fikrine ise Anadolu bile sıcak bakıyor.

TurkishNY: Girişimci adayları için maddi kaynak desteği – melek yatırımcı modeli geliştirmek gibi bir planınız var mı?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Üyelerimizin birçoğundan bu konuda benzer destek fikirleri alıyoruz. Sistematik olmazsa plan başarı ile yürütülemez çekincesi ile bugüne kadar pek uygulamadık. Ancak bu aralar belli finansal yatırımcı firmalar ile bu konuda bir çalışmanın içerisindeyiz, detaylar netleştikçe daha detaylı duyuracağız.

TurkishNY: Mentorship ve liderlik eğitimlerinin yanı sıra mesleki eğitimlere yöneliyor musunuz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Vodofone Türkiye Vakfı ile ‘Teknolojide kadın‘ adlı bir proje ile daha önce istihdamda yer almamız kadınlara yönelik bir proje dışında pek bir çalışmamız olmadı. Mesleki eğitimden çok, geleceğin kadın liderleri programı üzerinde yoğunlaşmayı tercih ediyoruz. Düşük gelirli, yüksek potansiyelli üniversiteli kızlarımızı alıp iş dünyası için hazırlıyoruz.

TurkishNY: Bir sivil toplum kuruluşu olarak önemli bir göreviniz de kadın hakları ile ilgili hükümetle çalışmak ve hatta fikirlerinizi  empoze etmek adına çalışmalarınız nasıl gidiyor, istenen sonuçları alabiliyor musunuz?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: 3 cephe belirledik kendimize; birincisi aile, ikincisi devlet ve özel kurumlar, üçüncüsü hükümet ve hükümet programları. Ben Türkiye’nin başarısını kadının başarısı ile paralel buluyorum; dolayısıyla kadının güçlenmesi Türkiye’yi daha da başarılı kılacak. Tıpkı TÜSIAD’ in dediği gibi “tek kanatla uçamazsın”. Dolayısıyla kadının da aktif rol oynamadığı bir yerde ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi sürdüremezsin. Kadının işe alınması konusunda hükümetin teşviki var, bu programı çok başarılı buluyoruz. Türkiye’nin okul öncesi çocuk bakımı projesi çok önemsediğimiz bir proje, ACEV ve Price Water House Coopers’la beraber geliştirdiğimiz bu projeye  bakanımız Fatma Sahin hanımdan söz almış bulunuyoruz.

TurkishNY: Girişimcilik gerek dünyada gerekse Türkiye’de her kurumun ve hatta üniversitelerin ilgisini  çekmeye başladı. Onlarca kurum ayrı ayrı girişimcilik üzerine çalışmalar sürdürüyor. Acaba bu derneklerin tümünü bir araya getiren federatif bir çatıda buluşulsa daha mı iyi olur?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Biz birlikte hareket etmeyi çok kutsal sayıyoruz ama federatif bir yapının bürokrasiyi arttıracağından ve hantallaştıracağından çekiniyoruz. Birlikte hareket etmek adına birçok kurumla işbirlikleri sürdürüyoruz hali hazırda.  Türkiye’nin bütün kadın derneklerini bir araya getiren bir organizasyon düzenledik. Bakan Fatma Şahin çok güzel bir konuşma yaptı ve Türkiye’nin dokusunu ortaya çıkardık. Ülkenin her yerinden kadın dernek yetkilileri ile bir araya geldik. 3 Projeli aksiyon planı hazırladık. Birincisi, web tabanlı network ağı kurmak, ikincisi, kim kimdir projesi ile kurumların birbirini daha iyi tanımasını hedef aldık, üçüncü proje ise franchise gibi tüm şehirlerde girişimcilik projelerinin başarıya ulaşması için yapılacaklar tespit edilecek. Girişimcilik Konseyi projesine de katıldık, buradaki gelişmeleri bekliyoruz.

TurkishNY: Değişim programlarına yönelik çalışmalarınız var mı?

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Evet, bu yönde  çabalarımız var. Özellikle genç liderler  projesi kapsamında gençlerimize bu alanda destek olmaya çalışıyoruz. Gelişimde hiç durmak yok.

TurkishNY: Çok teşekkürler.

Dr. GÜLDEN TURKTAN: Biz teşekkür ederiz.

Erdem Tekinel, TurkishNY

WashingtonDC