Ergülen Toprak / New York
Turkishny.com

Türkiye'den New York'a gelen geniş bir kesimin buluşma noktası olan Fatih Cami, diğer adıyla Amerika Müslümanlar Birliği, 32 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Fatih Cami, Türk-Amerikan toplumunun kısa tarihçesinde önemli yer tutan bir dini kuruluş olduğu kadar sosyal yönüyle de öne çıkıyor. İbadetler ve dini günlerin yanı sıra cenaze, nikah, Hac, Kur'an kursu gibi ihtiyaçları da yanıt veren Fatih Cami, aynı zamanda memleketinden çok uzaklarda başı sıkışanların da başvuru merkezlerinden birisi olmuş. Her ne kadar bugün New York'ta ve Amerika genelinde bu ihtiyacı karşılayan birçok kuruluş olsa da Fatih Cami'nin ilk kuruluş yıllarında, zorda kalanlar, gemilerden kaçıp da kalacak yeri olmayanlara yaptığı ev sahipliği yıllar geçse de unutulmamış.


Fatih Camii Hocası ve Amerika Müslümanlar Birliği Başkanı Fatih Demirci, bu durumu "Türkiye'nin Amerika'daki evi Fatih Camii. Diyanet'in gelişinden tam 10 yıl önce kuruldu" diye özetliyor ve "Burada hatırı sayılı devlet adamları kalmış, bakanlardan bile kalanlar olmuş" diye ekliyor.

Kısa bir süre önce Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz'in düzenlediği kahvaltıya davet edilen Demirci, "görevinin hassasiyeti nedeniyle" derneğin çalışma alanı dışındaki konulara girmeme şartıyla röportaj verdiği için biz de sohbeti daha çok Fatih Camii faaliyetleri ile sınırlı tuttuk. Demirci, Turkishny'ın sorularına şu yanıtları verdi:

Turkishny: Fatih Camii'nin statüsü ne?

F. Demirci: Gerek Anavatan'da, gerekse Amerika'da "Fatih Camii" olarak bilinen derneğimizin resmi adı; Amerika Müslümanlar Birliği'dir. Müslüman Türkler tarafından kurulmuş olan derneğimiz; "Dini Kuruluşlar Kanunu"nun 2. maddesine göre, New York Eyaleti Kings County Yüksek Mahkemesi'nin 23 Mayıs 1980 tarih ve 11804 sayılı kararı ile tasdik olunmuş olup, "kâr gayesi gütmeyen, umumî menfaatlere hadim", Federal vergi muafiyeti hakkına sahip dini bir kuruluştur.

Turkishny: Kendinizi "Türk Camisi" olarak mı tanımlıyorsunuz?

F. Demirci: Hayır. Amerika Müslümanlar Birliği'nin gerek hocaları, gerekse yöneticilerinden hiç kimse, hiç bir zaman, hiç bir yerde kendimizi "Türk Camisi" olarak tanımlamadık, böyle bir tanımlamanın da doğru olmadığına inanırız. Fatih Camii olarak tanınan derneğimiz, Amerika Müslümanlar Birliği; adından da anlaşılacağı üzere, daha kuruluş aşamasında; "bu birlik; dil, ırk ve renk farkı gözetmeksizin, İslâm dinine mensup olan bütün Müslümanlara hizmet etmek için kurulmuştur" diye açık bir şekilde tüzüğüne yazmış olup, 32 yıllık şerefli hizmet tarihi ile de bunu ispatlamış ve New York'taki önemli resmî yetkililerin; "New York'taki en güvenilir İslâmî kuruluş Fatih Camii'dir" güvenine mazhar olmuş bir kuruluştur. Ancak, bilinmelidir ki gayri Türk olan Müslüman kardeşlerimiz ile Amerikalı yetkilerin Fatih Camii'ni anlatırken "Türkler'in Camii" diye ifade ettikleri de bir gerçektir.

Turkishny: Tüzüğünüzde faaliyet kapsamınız nasıl belirtiliyor?

F. Demirci: Amerika Müslümanlar Birliği'nin nasıl bir kuruluş olduğunu özetle anlatabilmek için, Tüzüğünün Gaye ve Hedefler maddesini bilgilerinize aynen sunmayı faydalı görüyorum: "Bu Birliğin gayesi; Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslüman halkın dini ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak, İslam'ı öğretmek, İslam kültürünü yaymak ve yaşatmak Müslüman çocuklara ve gençlere din eğitimi sağlamak, yetişkinlere dini bilgiler vermek, tavsiyelerde bulunmak, dini sorulara cevaplar vermek, onları maddeten ve manen desteklemek, bütün dini ibadetleri yönetmek, dini günler ve bayramlardaki merasimleri düzenlemek, nikâh ve cenaze merasimlerini yönetmek, Müslüman mezarlıklarını tesis ve temin etmek, Müslüman cenazeleri gasil ve techiz etmek, yurt içinde ve yurt dışındaki mezarlıklarına nakletmek. Gayenin tahakkuku için; cami, mescid gibi ibadet yerlerini, okul, talebe yurdu, talebe kampı ve diğer lüzum edecek binaları satın almak, inşa ettirmek veya kiralamak, sahip olduğu gayri menkullerini korumak ve İslâm kültürünü yaşatmak için vakıflar kurmak, İslam kültürünü öğretmek için; okullar ve kurslar açmak, resmî okullarda okuyan Müslüman öğrencilere din dersleri vermek için resmî okul idarecileri ile işbirliği yapmak, vaazlar, konferanslar ve seminerler düzenlemek, gazete, mecmua ve bültenler çıkarmak, televizyon ve radyolar kiralamak, gerek ABD'nin dahilinde ve gerekse haricindeki demokratik ülkelerde bulunan aynı gayeyi güden dernek, cami, vakıf ve federasyonlarla işbirliği yapmak, bunlara üye olmak ve bunları üye yapmak, yardım etmek, yardım almak, buralarda şube ve temsilcilikler açmak." Amerika Müslümanlar Birliği, dini bir teşkilat ve aynı zamanda kültürel faaliyetler olsun veya milli konularda olsun Türkiye'nin lehine olan konularda diğer derneklerle işbirliği yapar. Beş vakit namaz, doğum, cenaze, mevlüt, Hac, çocuklara Kur'an kursu, İstanbul'un fethi, Çanakkale şehitleri anması gibi faaliyetler burada yıllardır süregelen hizmetlerimiz. New York'a gelenlerin manevi değerlerine bağlı kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de Fatih Camisi'dir.

Turkishny: Diyanet'le bir bağınız var mı?

F. Demirci: Diyanet'le yani T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile organik olarak bir bağımız yoktur ve derneğimizin hizmet arşivi mahiyetinde olan şeref defterindeki önemli bir yazı ve belgeden öğrendiğimize göre; derneğimiz, Amerika ve Kanada'da hizmetlerine Diyanet'ten tam 10 yıl evvel başlamıştır. Derneğimiz; dini faaliyetlerini ise; gerek Amerika içinde, gerekse Amerika dışındaki ülkelerden hiç birinden ve hiç bir makam ve kuruluştan emir ve talimat almadan, yine tüzüğünde açıkça ifade edildiği üzere, Kur'an ve Sünnet'e uygun olarak, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi ve Hanefi fıkhı içtihatlarına göre yürütmektedir.

Turkishny: Bahsettiğiniz yazının içeriğinde neler var?

F. Demirci: Biraz evvel bahsettiğimiz o belgeye bir göz atalım. Tarih; Amerika Müslümanlar Birliğinin kuruluşundan tam 10 yıl sonrası, 20 Mayıs 1990. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mustafa Sait Yazıcıoğlu Fatih Camii'ni ziyaret ediyor ve şeref defterine aynen şunları yazıyor: "Amerika Müslümanlar Birliği New York Fatih Camii'ni ziyaret etmekten son derece memnun oldum. Anavatan'dan binlerce kilometre uzakta, devletimizden on yıl evvel buralara kadar gelip vatandaş, soydaş ve bütün Müslümanlara yıllardır hizmet veren bu müessese ve yöneticilerini bu vesile ile tebrik ediyorum. El ve gönül birliği içinde, birlik ve beraberlik anlayışı içinde, bu hizmetleri daha ileri noktalara ulaştırmak hepimize düşen bir vecibedir. Bu noktaya gelişte emeği geçen maddî, manevî katkılarda bulunan herkesten Allah Razı olsun diyor, Cenab-ı Haktan sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum."

Turkishny: Fatih Cami'nin ibadethane olması dışında da Türkiye'den New York'a ilk gelenler için özel bir yeri olduğu biliniyor. Fatih Cami'nin bu önemi nereden kaynaklanıyor?

F. Demirci: Fatih Cami'nin önemi; 1980'lerde buraya ilk gelenlerin sığınacak yeri olmuş hep. Gemiden kaçanlar veya buraya geldiğinde kalacak yeri olmayanların konakladığı bir ev olmuş mesela. Burada hatırı sayılı devlet adamları kalmış, bakanlardan bile kalanlar olmuş.

Turkishny: Çocuklara yönelik nasıl bir kurs veriyorsunuz?

F. Demirci: Dini eğitim bizim asıl vazifemizdir. Çocuklarımızın, ailenin durumuna göre bazısına her gün, bazısına hafta sonu, bazısına da tatillerde kurs veriyoruz. Bu hizmet, merkez Fatih Camii'nde olduğu gibi, Amerika Müslümanlar Birliğinin Amerika ve Kanada'da bulunan toplam 30 kadar Şubesi ve kardeş üye kuruluşlarında da aynı şekilde verilmektedir. Bunlara ilave olarak, mümkün olan yerlerde After School (Okul sonrası) programı düzenliyoruz. Mesela; Fatih Camii'nde hâlen 8-10 yaşlarında, 25 çocuğumuz için After School programı devam ediyor. Bu programda, çocuklar başarılı bir şekilde hem güzel Türkçemizi öğreniyor, hem temel dini bilgileri ve namaz sürelerini öğreniyorlar.

Turkishny: Cenaze hizmetlerini nasıl veriyorsunuz?

F. Demirci: Bu memlekette cenaze hizmetleri epeyce farklı. Bir Müslüman hastanede de vefat etse, kendi evinde de vefat etse; techiz, tekfin ve tedfin dediğimiz (cenazenin usulüne göre yıkanıp, kefenlenip, dini vazifeleri yapıldıktan sonra defnedilmesi) hizmetlerinin yerine getirilmesi için mutlaka kayıtlı bir cenaze firması ile çalışmak durumundasınız. Burada eğer bir Müslüman mezarlığına defnedilecekse işiniz biraz daha kolay oluyor. Türkiye'ye de gidecekse veya burada defnedilecekse her iki durumda da cenaze firması alıyor. Bizim elemanlarımız gidiyor, cenaze evinde cenaze yıkanıyor. Daha sonra gelip burada cenaze namazı kılınıyor. Buradan da defnedileceği yere götürülüyor. Türkiye veya uzak mesafeye giden cenazelerin ilaçlama süreleri oluyor. Dolayısıyla bu işlemi bir insanın kendi başına yapması mümkün değil. Bunun cenaze evinde yapılması gerekiyor. Onun için o işlem de cenaze evinde yapılıyor. Türkiye gidecek olsa bile cenaze buraya getiriliyor. Yasin-i Şerif ve dualar okunuyor, cenaze namazı kılınıyor. Ondan sonra da hava limanına götürülüyor.

Turkishny: Kısa bir süre önce Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz düzenlediği kahvaltıya sizi de davet etti. Böyle bir etkinliğe ilk kez siz katılmış oldunuz. Nasıl bir ilgiyle karşılaştınız?

F. Demirci: Evet, bir kahvaltı düzenlenmişti. Bizi de davet etmişlerdi. Biz de davete icap ettik Sayın Belediye Başkanının kahvaltısına katıldık.

Turkishny: Siz buraya ne zaman geldiniz?

F. Demirci: 2006'da geldim buraya. Buraya gelmeden sırasıyla önce Almanya'da, sonra da Avusturya'da kalmıştım. Yine benzer görevlerde bulunmuştum. Almanya'da ilk vazife yaptığım Cami Dortmund'da bir Cami idi. Oranın iki ismi vardı. Biri Yeşil Cami'ydi, diğeri de Fatih Camii'ydi. Ondan sonra da Avusturya'ya geçtim. Orada da Fatih Camii'ydi. Buraya geldiğimde de yine Fatih Camiin'de görev aldım. İsmimle aynı ismi taşıyan Camilerde çalışmak gerçekten ilginç bir tesadüf.

Turkishny: Hac hizmetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz?

F. Demirci: Müslümanların her türlü dini hizmetlerini karşılamak üzere kurulmuş bulunan derneğimiz, Amerika Müslümanlar Birliğinin üyelerine ve gönüldaşı olan Müslümanlara Sünnet'e uygun bir şekilde mukaddes Hac vazifelerini yerine getirmeleri hususunda da yardımcı olmaya gayret etmektedir. Hac hizmetlerimizi son senelerde JFK Havaalanı Şube İmamımız takip ederek organize etmektedir. Havalimanında (JFK) merkezimize tahsis edilmiş Terminal 1'de ve Terminal 4'te iki tane Mescidimiz var. Terminal 1'deki vakit namazlarını kılmak için değerlendiriliyor. Terminal 4'teki de Cuma namazları için. Terminal 4'te ayrıca bir de hizmet ofisimiz var. Orada görevli imamımız hacılarımızın vize ve pasaport işlemleri dahil hepsini bu ofisten yürütüyor.

Turkishny: Amerika'daki bu ortamı Dini özgürlükler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

F. Demirci: Bu ülke, dini özgürlükler noktasından son derece takdire şayan bir durumda. 1980 senesinde, Türkiye'den gelen Müslüman Türkler; "Biz burada dinimizi yaşayıp, çocuklarımıza da öğreterek yaşatmak için bir Cemiyet kurup, Cami açacağız" dediklerinde, kolaylık görmüşler, hiçbir engelle karşı karşıya kalmamışlardır. Allah'a hamdolsun, taa o günlerden bugünlere geldik. Hiçbir engelleme ile karşılaşmadık. Bize, dolayısıyla Müslüman toplumumuza sağladıkları inanç ve ibadet serbestisi ve rahatlığından dolayı, bizde bu ülkenin yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Turkishny: Kaç şubeniz var ve şubelerinizin faaliyetleri nasıl?

F. Demirci: Fatih Camii; Amerika Müslümanlar Birliği'nin merkezidir. Tek bir dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Kardeş ve üye kuruluşlarımız da var. Amerika genelinde 30'un üzerinde şubemiz var. Şubelerimiz daha çok New York, Pensilvanya, Virginia gibi doğu bölgelerinde bulunuyor. Derneğimiz, aynı zamanda Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun da (TADF) aktif üyelerinden biridir. Amerika Müslümanlar Birliği'nin Merkez ve Şubeleri ile kardeş üye kuruluşlar aynı tüzük hükümlerine göre idare edildikleri için, doğal olarak merkez Fatih Camii'ndeki hizmetler nasıl ise, Şubelerde de aynıdır.

Turkishny: Buradaki Müslüman toplumunun profili nasıl?

F. Demirci: İşi gücü çok iyi durumda olanlar olduğu gibi, şartlar sebebiyle mecburen yıllardır memleketine gidemeyen insanlar da var cemaatimiz arasında. Çoluk çocuğunu Türkiye'de bırakmış, kendisi buraya gelmiş, onların nafakası için uğraşıyorlar, ama geri gitme imkanı bulamayanlar var. Cemiyet olarak, özellikle bu durumda ve öğrenci olarak burada bulunan insanlarımıza memleket özlemini bir nebze olsun giderelim diye, hem Merkezde, Fatih Camii'nde, hem de bütün şubelerimizde her yıl Ramazan'da 30 gün iftar veriyoruz. Müsait olan yerlerde gece sahur verilir, bayramlarda kahvaltı verilir. Hem dinimizi, hem kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için Amerika Müslümanlar Birliği hakikaten bir hanedir, bir evdir.

Turkishny: Kaç kişi çalışıyor burada?

F. Demirci: Burada görev alanların büyük kısmı gönüllülerden oluşuyor. Herkesin kendine göre yapacağı işler var. Kimisi yemek yapar, kimisi sofrayı toplar. Kimi farklı hizmetlerde bulunuyor böylece burada işler de yürümüş oluyor.

Turkishny: Amerika'da bir cami nasıl kurulur?

F. Demirci: Amerika Müslümanlar Birliği'nin Amerika'da kuruluş gayesi ve varlık sebebi, din hizmeti olduğu için, bu birliğe bağlı olarak bir caminin açılması için, İdare Meclisi tarafından görevlendirilecek heyet tarafından o bölgede ihtiyaç olup olmadığı araştırılır. İhtiyaç var ise, tüzük hükümlerine göre şube açılması için karar alınır, Şube İcra Heyeti oluşturulur ve böylece hizmet başlar.

Turkishny: Yıllık faaliyetler, yönetim biçimi nasıl oluyor?

F. Demirci: Her yıl mali Genel Kurul, iki yılda bir de seçimli Genel Kurul (Kongreler) yapılarak, üyelere hesap ve bilgi verilir.