'Stratejik Ortaklık' şeklinde nitelendirilen münasebetlerimizi 'Model Ortaklık' olarak yeniden tanımladık.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'Hükümetimin son dönemde uygulamaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik süreci çalışmalarının Irak?ın kuzeyindeki terör altyapısının tasfiyesi konusunda da çok önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum'' dedi.

Erdoğan, ''İlk yapılan kabulde ortaya konan uygulama hiçbir zaman bizler için arzu edilen bir tablo değildir. Çeşitli uyarılar yapmamıza rağmen böyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri de üzmüştür. Biz bu tür şeyler olması halinde o konuya yönelik olarak bu işi sil baştan yaparız. Ve biz diğer adımlarımızı, diğer başlıklarımızı uygulamaya koyarız. Ama o konu askıya alınır. Çünkü bunu bir karşılıklı dayanışma içerisinde yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Park Hyatt Oteli'nde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Türk-Amerikan ilişkilerine değindi.

Türkiye ve ABD’nin dış politika gündemlerinin büyük ölçüde örtüştüğünü ve ve bu durumun, ortak meseleler karşısında işbirliğini hem karşılıklı çıkarlar hem de uluslararası barış ve istikrar için vazgeçilmez hale getirdiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında yarım asrı aşan güçlü müttefiklik ve ortaklık ilişkisinin bugün her iki ülkenin sürekli genişleyen dış politika gündemi ve uyuşan öncelikleri nedeniyle memnuniyet verici bir düzeyde seyrettiğini dile getirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Türk-Amerikan işbirliği, daha çok savunma boyutuyla sınırlı olduğu Soğuk Savaş döneminin ardından, kayda değer bir dönüşüm içine girdi.
Bu değişim ve ilişkilerimizin bugün itibariyle kazandığı içerikten doğrusu ben büyük memnuniyet duyuyorum.

'Stratejik Ortaklık' şeklinde nitelendirilen münasebetlerimizi Obama Yönetimi’yle birlikte 'Model Ortaklık' olarak yeniden tanımladık.
Sayın Başkan Obama, Nisan ayında ilk resmi ziyaretini yaptığı Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi?ndeki hitabında bu tanımlamayı, bizzat dile getirdi.

'Model Ortaklık'tan, halihazırda geniş bir ortak gündeme sahip olan ilişkilerimizin içeriğinin zenginleşmesini ve karşılıklı menfaatlerimize hizmet eden daha somut sonuçlar üretecek bir yapıya bunun çevrilmesini biz anlıyoruz. Tabii ki stratejik ortaklığın bile ötesinde bir dayanışma düzeyini ima eden 'Model Ortaklığın' doğal gerekleri bulunuyor.

Türk-Amerikan işbirliğine uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmak, yerel siyasetin, çeşitli lobilerin ve çıkar gruplarının ikili ilişkiler üzerinde zaman zaman oluşturduğu baskı ve sıkıntıları kararlı biçimde göğüslemek, bazı menfi girişimleri kuvveden fiile çıkmadan önlemek gerekiyor.''
Erdoğan, bu noktada iki ülkenin de gerekli enerji, çaba ve hassasiyeti göstermeye devam edeceğine inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
''Türk-Amerikan ilişkilerinde, tüm boyutlarıyla olabildiğince dengeli ve simetrik bir gelişim sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetimin yaklaşımı ve iradesi kesinlikle bu yöndedir. ABD tarafının da aynı iradeye sahip olduğunu her vesileyle müşahede ediyor ve bundan da Türkiye olarak memnuniyet duyuyoruz. Yoğun ortak gündemimiz bağlamında, izleyeceğimiz hareket tarzlarında etkin eşgüdüm sağlanması bakımından Türkiye ile ABD arasında her düzeydeki danışmaların sürdürülmesinde büyük yarar vardır. Bu konuda da ABD Yönetimi?yle anlayış birliği içindeyiz. Bu geniş ortak gündem içinde, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan ve özellikle son dönemde ağırlık kazanan terörle mücadeledeki işbirliğimiz üzerinde ayrıca durmanın yerinde olacağı düşüncesindeyim.''


-''TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT DIŞINDAKİ FİNANS KAYNAKLARININ KURUTULMASI''-

''Öncelikle şu hususun altını çizmek isterim ki, ülkemin on yıllardır terörünün bertaraf edilmesi yolunda sürdürdüğü kararlı mücadelesine ABD?nin verdiği desteği takdirle karşılıyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''2007 Kasım ayında Washington'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında PKK?nın iki ülke bakımından ortak düşman ilan edilmiş olmasından ve bunu takip eden süreçte ABD tarafıyla artan işbirliğimizden memnuniyet duyduk. Bu doğrultudaki işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesine büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte, sırf güvenlik alanında alınan tedbirlerin terörle mücadele için yeterli olmayacağı bilinen bir gerçektir. Bu mücadelenin sosyal, psikolojik, diplomatik, kültürel ve ekonomik alanlarda da çok boyutlu olarak sürdürülmesi gerekiyor. Bu konudaki adımlarımızı atıyoruz.

Bu bağlamda Hükümetim konuya geniş bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Terör örgütünün yurt dışındaki finans kaynaklarının kurutulması da bu süreçte tabii büyük önem taşıyor. Terörle mücadele konusunda içinde bulunduğumuz bu süreçti örgütün Irak?ın kuzeyindeki varlığının da tasfiye edilmesinin gerektiği açıktır.''

-''SİL BAŞTAN YAPARIZ...''-

Bu amaçla Irak merkezi yönetimi ve bölgesel liderleriyle temasları sürdürdüklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''ABD?nin de içinde yer aldığı Üçlü Mekanizmanın temel amacı da bu olmalıdır. Bu mekanizmanın bu defa başarılı olması, geçmişteki gibi sonuçsuz kalmaması büyük önem arz ediyor. Öte yandan, Hükümetimin son dönemde uygulamaya koyduğu Millî Birlik ve Kardeşlik süreci çalışmalarının Irak?ın kuzeyindeki terör altyapısının tasfiyesi konusunda da çok önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. İlk yapılan kabulde ortaya konan uygulama hiçbir zaman bizler için arzu edilen bir tablo değildir. Çeşitli uyarılar yapmamıza rağmen böyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri de üzmüştür. Biz bu tür şeyler olması halinde o konuya yönelik olarak bu işi sil baştan yaparız. Ve biz diğer adımlarımızı, diğer başlıklarımızı uygulamaya koyarız ama o konu askıya alınır. Çünkü bunu bir karşılıklı dayanışma içerisinde yapmamız gerekiyor.

WASHİNGTON (A.A) - Adem Kadam, Deniz Aslan

Fotoğraflar: AA