Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye karar taslağı, AP Dış İlişkiler Komitesi'ne sunuldu. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla 2 Aralık'ta tartışılacak Türkiye karar taslağında, "Türkiye'nin Ergenekon davasını, demokratik kurumlarının saygın işleyişine ve hukukun üstünlüğüne güveni artırmak için fırsat olarak kullanması gerektiği" görüşünün AB Komisyonu ve AP tarafından paylaşıldığı kaydedildi. Taslakta, "Ergenekon suç ağının boyutundan endişe edildiği" de ifade edildi.

Taslakta, hükümetten ve yargıdan süreci hukuka uygun ilerleterek sanıkların tüm haklarına saygı göstermeleri de istendi.

AP Türkiye karar taslağında "Yargının vakit geçirilmeden kapsamlı reforma tabi tutulması, Türkiye'nin modernleşme sürecinin başarısında hayati önem taşımaktadır" denildi.

Yargı reformu stratejisinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen taslakta hükümet, "yargının tarafsızlığı ve uzmanlaşmasına ilaveten yargının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) standartlarıyla uyumlu hale getirilmesine özel önem verilerek yargı reformu stratejisinin geciktirilmeden uygulanması" için teşvik edildi.

Taslakta, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) temsil gücünü, objektifliğini, tarafsızlığını ve şeffaflığını güvence altına alacak şekilde yeniden yapılandırılması" istendi.

DTP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan endişe edildiği belirtilen karar taslağında, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de parti kapatmaları düzenleyen yasaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olmadığı yönündeki görüşü hatırlatıldı.

Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan taslakta, "Yargının rolü, Kürt kökenli vatandaşların hakları, Alevi toplumunun hakları, ordunun rolü ve Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri gibi geleneksel olarak hassas kabul edilen konuların kamuoyunda genişçe tartışmasından memnuniyet duyulduğu ve hükümetin, bu tartışmaların başlamasındaki yapıcı rolü nedeniyle övgüye layık olduğu" belirtildi.

Türkiye karar taslağında, "askeri yargının yetkilerini kısıtlayan yasanın not edildiği fakat bunun iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinden üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Taslakta, "Ordunun Türk siyasetine ve dış politikasına karışmayı sürdürmesinden endişe edildiği ve demokratik bir ülkede ordunun bütünüyle sivillerin gözetimine tabi olması gerektiği" belirtildi.

"Türk hükümetinin, her Türk vatandaşının kökeninden ve dini inancından bağımsız olarak eşit haklara sahip olması ve toplumda aktif bir rol oynaması için başlattığı açılımların" memnuniyetle karşılandığı ifade edilen taslakta, hükümete "siyasi inisiyatifini somut reformlara dökmesi", muhalefete ve tüm taraflara "süreci desteklemeleri ve karşılıklı hassasiyetlerin aşılması için çabalamaları" çağrısı yapıldı.

Oomen-Ruijten'in hazırladığı taslakta, Türkiye'deki terör eylemleri kınanan PKK'nın, "silahlarını bırakarak ve şiddeti sona erdirerek hükümetin siyasi inisiyatifine cevap vermesi" istendi.

Türkiye'de "özellikle bir medya grubuna verilen emsalsiz ceza" ve internet sitelerinin sık sık yasaklanmasının ardından basın özgürlüğünden endişe edildiği ifade edilen taslakta, medya patronlarının diğer ticari faaliyetlerinin kısıtlanması talep edildi.

Taslak metinde, "Basın özgürlüğünün çoğulcu bir toplumda önemli bir siyasi kültür göstergesi olduğu vurgulanır. Medya ve ticari çıkarlar arasındaki sağlıksız bağlantı ışığında yeni bir basın kanunu kabul edilmelidir" denildi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta BM gözetimindeki kapsamlı çözüm müzakerelerini aktif şekilde desteklemesi istenen taslakta, Türkiye'nin adadaki askerlerini geri çekerek müzakereler için uygun bir atmosfer oluşturabileceği savunuldu.

AA