Türk Hava Kuvvetlerinin "gözbebeği" Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 26. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinleri çerçevesinde Girne'de halka açık gösteri yaptı. Türk Yıldızları, Girne'de Dome Otel açıklarında, nefesleri kesen akrotim gösterisiyle, bayram sevincine coşku kattı.

Türk Yıldızlarının gösterisini Dome Otel'den Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat başta olmak üzere, protokol ve kordon boyunu dolduran büyük bir kalabalık izledi.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'da düzenlenen törende, resmi geçit sırasında tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları, ondan önce de Lefke Gemikonağı'nda bulunan Cengiz Topel Anıtı'nı selamlama uçuşu yaptı.

KKTC'nin kuruluşu

15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu.

KKTC, 26 yıl önce, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde ilan edilmiş ve bu adımla "Kıbrıs Türk Federe Devleti"nden yeni bir safhaya geçilmişti.

Kıbrıs Türk Federe Meclisi, 15 Kasım 1983 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onaylamıştı.

Dönemin Meclis Başkanı Nejat Konuk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Federe Meclisinde onaylanan kuruluş kararında, "aynı Ada'da yan yana yaşamaya mecbur bulunan iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı bulunulduğu" belirtilerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığın bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip kolaylaştırabileceğine kani olunduğu ve iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı bir politika ile çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında eşit düzeyde müzakereler yürütülmesi dileğinde" bulunulmuştu.

Bağımsızlık Bildirisinde ise, "bir kez daha Kıbrıs Rum halkına barış ve dostluk elinin uzatıldığı" belirtilmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin BM ilkelerine bağlı olduğu; dış politikasının bağlantısızlık dışında bir politika olmayacağı vurgulanmış ve "Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti başka hiçbir devletle birleşmeyecektir" denilmişti.

İlgili karar

Federe Meclis tarafından onaylanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili karar şöyle:

"Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden; Doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamaları gerektiğine inanan; Bu inanç içinde, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkını 17 Haziran 1983 tarihli kararıyla dünyaya ilan etmiş olan; Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden; Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, özgürlüğün, insan haklarının egemen olmasını isteyen; Kıbrıs Adası'ndaki iki halkın, kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde, huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanan; Ayni Ada'da yan yana yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı bulunan; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığın bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip kolaylaştırabileceğine kani olan; İki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı bir politika ile çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin gözetimi altında eşit düzeyde müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmiş bulunan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına inanan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 'Bağımsızlık Bildirisi'ni onaylar."

Bağımsızlık bildirisi

Kıbrıs Türk Federe Meclisinde 26 yıl önce onaylanan bağımsızlık bildirisinde de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlı olduğu; dış politikasının, bağlantısızlık dışında bir politika olmayacağı vurgulanmıştı.

Bildirinin 22. maddesinde, "bu tarihi günde bir kez daha, Kıbrıs Rum halkına barış ve dostluk elinin uzatıldığı" belirtilmiş, "Aynı Ada'da yan yana yaşamaya mecbur bulunan iki halkın, aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğuna inanıldığı" kaydedilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının, iki eşit halkın ve onların kurdukları yönetimlerin, gerçek bir federasyon çatısı altında yeniden bir ortaklık kurmalarını engellemeyeceği kaydedilerek şöyle denilmişti:

"Tam aksine bir Federasyonun kurulabilmesi için gerekli ön şartları tamamlayarak bu yoldaki samimi çabaları kolaylaştırabilir. Bu yolda her yapıcı çabayı göstermeye kararlı olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti başka hiçbir devletle birleşmeyecektir.

Kıbrıs Türk halkı olarak, iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşıcı bir yaklaşımla çözülmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevinin devamını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında müzakerelerin yürütülmesini istiyoruz.

Kıbrıs Rum yönetiminin de Kıbrıs Türk halkını yeniden yabancı bir devletin tahakkümüne sokmayı amaçlayan 'Enosis' hayalini kesinlikle terk etmesini, uluslararası alanda bütün Kıbrıs adına konuşma iddiasından vazgeçerek Kıbrıs Türklerini temsile yetkili olmadığı görüşünü kabul etmesini, kısa vadede çözüme kavuşabilecek konularda iki halkı yaklaştıracak iyi niyet adımlarının derhal atılmasına yardımcı olmasını bekliyoruz."

Denktaş'ın tarihi konuşması

Dönemin (Kıbrıs Türk Federe Devleti) Devlet Başkanı Rauf Denktaş, cumhuriyetin ilan edildiği tarihi Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra, Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada mücadelenin bitmediğini belirterek, "Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Çocuklarına" demişti.

Denktaş halka hitabının bir bölümünde şunları söylemişti:

"Başınız dik, korkusuz, yaşayasınız, insan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Görev çok daha iyi koşullar içerisinde sizlere devredilmek üzere yeni bir safhaya gelmiştir.

Kendinizi, vatanı korumaya, eşitliğinizle, Türk toplumu olmakla, Türklüğünüzle övünmeye ve vatanı daha güzel yapmak için devamlı surette birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, Anavatanımıza layık olmaya onunla olan bağlarımızı daha da güçlendirmeye hazırlayınız. Bu hazırlık içerisinde olunuz.

Bu mücadeleyi vermiş olan kahraman, vefakar bir toplumun çocukları olmakla öğününüz, sevininiz. Ve daha güzel bir geleceği, sizden sonra geleceklere devredebilmek için her fedakarlığa katlanacak bir ruh hazırlığı içinde olunuz.

Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne Mutlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk çocuklarına. Şimdi bu eser hepimizindir. Dağ Başını Duman Almış Yürüyelim Arkadaşlar."