Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve kalkınma ve iklim değişikliği konusunun ele alındığı ''2010 Dünya Kalkınma Raporuna'' göre, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın küresel düzeyde en öncelikli konu olarak kaldığı bildirildi. Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve son şekli Kasım ayında yayınlanacak olan kalkınma ve iklim değişikliğinin ele alınacağı ''2010 yılı Dünya Kalkınma Raporu'nun'' güncellenmiş son şekli yayımlandı.

{jumi [google/code.html]}

Raporda, iklim değişikliğinin acilen gündeme gelmesi gerektiği belirtilerek, iklim değişikiğinin tüm ülkeleri ilgilendirdiği,bundan özellikle gelişmekte olan ülkelerin olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Küresel düzeyde iki derecelik yükselmenin Afrika ve Güney Asya'da milli gelirlerde yüzde 4-5 oranlarında gerilemeye yol açabileceği kaydedilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin büyük bölümünün iklim değişikliği riski artışı ile mücadele yeterli teknik ve finansal kapasitesinin olmadığı ifade edildi.

İklim politikasının büyüme ve iklim değişimi arasında bir seçim olamayacağı belirtilen raporda, gerçekte iklim değişikliği dostu politikaların kalkınmayı güçlendirdiği, etkilenebilirliği azalttığı ve karbon tüketimi düşük üretim için finansman sağladığı ifade edildi.

Raporda, küresel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele için geçmişte olduğu üzere ''şimdi hareket, birlikte hareket ve farklı hareketi '' içeren plan önerilirken, adil ve etkin küresel iklim anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.