DSÖ, dünya genelinde her yıl yaklaşık 25 milyon "güvensiz" kürtaj yapıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde her yıl yaklaşık 25 milyon "güvensiz" kürtajyapıldığını duyurdu.

DSÖ'nün ABD'nin Guttmacher Enstütüsü ile yaptığı araştırmaya göre, 2010-2014 yıllarında dünya genelindeki kürtajların yüzde 45'inde ya kürtaj prosedürü eğitimli olmayan kimseler tarafından uygulandı ya da bu uygulamada sağlıklı olmayan bir yöntem kullanıldı. 

Kürtaj uygulamalarının güvenli, daha az güvenli ve en az güvenli olarak kategorize edildiği çalışmada, DSÖ kurallarına ve standartlarına uygun, eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından yapılan uygulamalar güvenli olarak tanımlanırken, güvenli bir yöntem veya eğitimli sağlık çalışanı kriterlerinden birini karşılamayan uygulamalar "daha az güvenli" ve her iki kriteri de karşılamayan uygulamalar ise "en az güvenli" olarak tanımlandı. 

Araştırmada, dünyadaki kürtajların yüzde 31'inin "daha güvensiz", yüzde 14'ünün ise "en güvensiz" tanımı içine girdiği belirtildi. 

Güvensiz kürtajların yüzde 97'sinin Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü kaydedildi. 

Kısıtlayıcı yasalar güvensiz kürtajları artırıyor

Araştırmada ayrıca, kürtajın yasak olduğu veya yalnızca hayati tehlike halinde uygulanabildiği ülkelerde her 4 kürtajdan 1'inin güvensiz, kürtajın yasal olduğu ülkelerde ise uygulamaların yüzde 90'ından fazlasının güvenli olduğu vurgulandı.

Öte yandan, kürtaja erişimin kısıtlanmasının da kürtaj sayısını azaltmadığı aksine güvensiz kürtajın oranını artırdığı kaydedildi.

Dünya'da Her Yıl 25 Milyon 'Güvensiz' Kürtaj Yapılıyor ile ilgili görsel sonucu

AA