Geçen ay yapılan New York seçim sonuçlarının gözden kaçan ilginç sonuçlarından biri de azınlık oylarının geçmişte çoğunluk olan kitlelerin oylarını geçmesiydi. Siyahi, Latin Amerikalı ve Asyalı seçmenlerin oyları ilk kez çoğunluğun oylarını geçmiş ve seçim sonuçlarına hükmetmişti. Siyasi Danışman, Bruce N. Gyory, "Kayıtlı göçmenlerin nüfustaki oranları artmaya devam ediyor ve vatandaşlığa geçen göçmenlerin oy kullanmaya başlamasıya böyle bir durum ortaya çıkıyor," diyor.

Yasal göçmen sayısında meydana gelen artış, şehir yöneticilerinin profilini de etkiliyor. 2000 yılından bu yana görev başında olan Williom C. Thompson Jr. şehrin ilk siyahi denetçisi. Helen M. Marshall ise Queens'in ilk siyahi başkanı oldu. Thompson göçmenlerin siyasi arenada giderek daha çok güçleneceklerini ve yönetimde söz sahibi olacaklarını belirtiyor.

Kasım ayında yapılan seçimlerde, seçmenlerin yüzde 46'sı kendilerini beyaz olarak tanımlarken, yüzde 23'ü siyahi, yüzde 21'i Latin Amerikalı yüzde 7'si ise Asya kökenli olarak tanımladı.

2000 yılında beyaz Amerikalı oylarının yüzde 50 seviyelerinde olduğunu belirten araştırma şirketleri, beyaz seçmen oranının düzenli olarak azaldığına dikkat çektiler. Nüfus Bürosunun yaptığı araştırmaya göre 2008 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinde oy kullanan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 45.8'di. Bu oran 2004 yılındaki seçimlerde yüzde 50.4 seviyesindeydi.

Göçmen seçmen miktarında en hızlı artışı ise Asya kökenliler elde etti. 2001 yılında yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 3'ünü oluşturan Asya kökenli seçmenlerin oranı bu yıl yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Turkishny.com