Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, Noel mesajında, "bugün insanlığın asıl yarasının ahlaki kriz olduğunu" savundu.

Alman Papa, Noel'in Hristiyanlar açısından önemine dikkati çektiği konuşmasının ardından, Çince, Arapça ve Ermenice de dahil olmak üzere 65 dilde kısa kutlama mesajları telaffuz ederken, Türkçe olarak da "Noel bayramı kutlu olsun" dedi.

Alman Papa 16. Benediktus, Aziz Petrus Meydanında yaptığı konuşmada, Noel yortusunda Hristiyanlara, "ete kemiğe bürünmüş bir Tanrı olduğuna inandıkları İsa'yı tüm insanlığa yayma" çağrısında bulundu.

Papa 16. Benediktus, kilise olarak, "bugün ekonomik krizden öte ahlaki kriz içinde bulunan, savaş ve çatışmaların sebep olduğu yaralarla boğuşan insanlığın" sorunlarına çözüm olarak ise "ete kemiğe bürünmüş Tanrı konumundaki İsa"ya inanmayı önerdiklerini ifade etti.

Papa, konuşmasında birkaç cümleyle dünyadaki çeşitli sorunlara işaret ettiği bölümde, Orta Doğu konusunda şunları söyledi:

"Kilise, Hz. İsa'nın doğduğu Kutsal Topraklar'da yaşamakta ve oradaki insanları her türlü şiddet ve intikamı bırakarak, barış içinde bir arada yaşamak için gayret göstermeye davet etmektedir. Hristiyanlar, Orta Doğu'daki diğer ülkelerde de varlığını sürdürmektedir. Irak'taki kaygı verici koşulları ve bölgede yaşayan küçük Hristiyan topluluğunu nasıl unutabiliriz? O küçük topluluk, kimi kez şiddete ve adaletsizliğe maruz kalsa da, başkalarını reddetme ve şiddet mantığına karşı olan, medenice bir birlikte yaşama anlayışının tesis edilmesine her zaman katkı sunmaya hazır vaziyettedir".

Alman Papa 16. Benediktus, konuşmasında ABD ve Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelere ise, "bencil ve teknik zihniyeti aşarak, yabancılar başta olmak üzere toplumun zayıf kesimlerine saygı çerçevesinde iyiliği özendirme" çağrısında bulundu.

AA