Birleşik Devletler'de 40 yıl aradan sonra ilk kez mahkum sayısında bir azalma gerçekleşmesi bekleniyor.

1970'li yıllardan bu yana eyaletlerin suçlulara karşı izlediği katı politika gereği sürekli olarak artan hapishane nüfusu, eyaletlerin bütçe yetersizliği nedeniyle hapishanelere daha az

kaynak ayırmaya yönelik yeni bir politika geliştirmeleriyle birlikte azalmaya başladı.

New York Üniversitesi'nden bir Sosyoloji Profesörü olan David Greenberg, "Bu uzun yıllar süren bir trendin tersine dönüşü. Yetkililer bunu yapmak için geç bile kalmışlardı," dedi.

Adalet Bakanlığı kaynaklı istatistiklere göre, 1960'lı yıllarda sabit bir düşüş gösteren Birleşik Devletler'de ki mahkum sayısı, 1970'li yılların başında yavaşlamaya başlamış, 1972 yılından sonra ise sürekli artış göstermişti.

Geçen yıl Eyalet ve Federal hapisanelerine kabul edilen mahkumların toplamı 739,000 olurken, bunlardan 3500'ü yeni hapisane politikalarına uygun olarak serbest bırakıldı. Yıl içerisinde, mahkum nüfusunda meydana gelen artış 0.8 düzeyine düştü. 1990'lı yıllarda mahkum nüfusunda meydana gelen artış oranlarının yüzde 6,5 civarlarında olduğu hatırlanırsa, cezaevlerinde meydana gelen değişim daha rahat anlaşılabilir.
2008 yılı sonunda Federal ve Eyalet Hapishanelerinde toplam 1,6 milyon mahkum bulunmaktaydı.

Geçmişte yaşanan savaşların da hapishane nüfusu üzerinde etkileri olmuştu. İkinci Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları sırasında mahkum nüfusunda gözle görülür düşüşler yaşanmıştı.

Suç işlemeye yatkın olan nüfusun gençler olduğunu ve gençlerin büyük çoğunluğunun savaşta olduğunda suç oranlarının düştüğünü belirten yetkililer, devam eden Irak ve Afganistan savaşlarının mahkum nüfusunda bir değişikliğe yol açmamasını ise, ekonomik krizin yol açtığı bunalıma bağlıyorlar.

Bütçe sıkıntısı yaşayan eyaletlerin hapishanelere harcadıkları parayı azaltmak üzere mahkumları iyi halden salıverme politikası izlemeye başladıklarını belirten yetkililer, önümüzdeki dönemlerde hapishanelerin boşalmaya başlayacağını belirtiyorlar.

Turkishny.com