İngiliz Daily Mirror gazetesinin İrlandalı tarihçi Philip Lynch'in açıklamalarına dayanarak gündeme getirdiği, "Noel Baba'nın mezarının İrlanda'da olabileceği" iddiası, kaynağını tarih kayıtlarından değil, yüzyıllardır yaşatılan yerel halk inanışlarından alıyor.

Dünyanın Noel Baba olarak tanıdığı Aziz Nicholas'ın adını taşıyan kilise ve iddialara konu olan "mezar taşı", İrlanda'nın güneydoğusundaki Kilkenny bölgesinde, başkent Dublin'e 140 km mesafedeki Thomastown kasabası sınırları içinde yer alıyor.

Aynı bölgede bulunan devlet mülkiyetindeki ünlü Jerpoint Manastırı "ulusal anıt" kabul edilirken, Aziz Nicholas Kilisesinin bulunduğu ve eskiden Newtown olarak bilinen bölgeye kültürel miras kayıtları arasında henüz "özel" bir yer verilmiyor.

Şahsa ait bir çiftlik arazisinde bulunan kilise kalıntılarını yakından görebilmek için toprak sahipleri Joe ve Maeve O'Connell'dan izin almak gerekiyor.

-"MEZAR TAŞI"-

Altında Aziz Nicholas'ın kemiklerinin bulunduğuna inanılan 14'üncü yüzyıla ait taş, 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş kilisenin bahçesindeki mezarlıkta bulunuyor.

Yatık biçimde duran ve üzerine ağaç devrildiği için kırıldığı sanılan alçak rölyef, bir rahibi ve omuzlarının üzerindeki iki başı resmediyor.
Bu kabartmanın neyi temsil ettiğiyle ilgili olarak, İrlanda hükümetince kurulan Ulusal Miras Kurulunun, Çevre Bakanlığının da desteğiyle hazırlattığı 2007 tarihli koruma planında, Orta Çağ yapıları konusunda kapsamlı çalışmalara imza atmış tarihçilere atıfta bulunuluyor.

John Hunt, "Irish Medieval Figure Sculpture"da (1974), Aziz Nicholas Kilisesinin bahçesindeki taşın "büyük olasılıkla bölgede yaşamış bir rahibi" resmettiğini belirtirken, Brendan Smith, "Colonisation and Conquest in Medieval Ireland"da (1990), "İrlanda'nın batısındaki Galway ve Kuzey İrlanda'daki Carrickfergus'ta da Aziz Nicholas'a adanmış yapıların bulunduğunu, ancak Aziz Nicholas'ın bu topraklarla bağlantısına ilişkin kesin kanıtların olmadığını" ortaya koyuyor.

Çoğu tarihçinin paylaştığı, "Patara'da doğan Aziz Nicholas'ın, Myra'da (Demre) yaşayıp öldüğü ve burada kendisi için yapılan kilisede gömülü kalıntılarının bir kısmının Haçlı Seferleri sırasında tüccarlarca çalınarak İtalya'daki Bari'ye götürüldüğü" görüşü, koruma planında da yineleniyor.

Söz konusu plan çerçevesindeki çalışmaların, 150 yıldır bölgede yapılan ilk araştırma olduğu ve bu çabanın uzun yıllar yalnızca akademisyenlerin ilgilendiği Newtown bölgesinin önemini hatırlatmayı amaçladığı vurgulanıyor.
Aziz Nicholas'a ait olduğu sanılan geride kalmış bir kısım kemiğin bugün Antalya Müzesinde saklandığı biliniyor.

-"ÇOCUKLAR DUYMASIN"-

Aziz Nicholas Kilisesini ve bahçesindeki mezarlığı içine alan Belmore Çiftliğinin sahibi Joe O'Connell, şimdilik fazla ziyaretçisi olmayan arazinin gelecek yıl turistlere açılacağını söylüyor.

Kilise bahçesindeki mezarlıkta, çiftliğin eski sahiplerinin ve İrlanda'daki büyük kıtlık sırasında ölenlerin gömülü olduğu bilgisini veren O'Connell, "Noel Baba'nın, kendi arazisinde yattığına inanıp inanmadığı" sorusuna gülümseyerek şöyle yanıt veriyor:

"Aziz Nicholas'ın kemiklerinin buraya getirildiğini söylüyorlar, ama çocuklar bunu duymasa iyi olur, yoksa Noel'de kimi bekleyecekler?"

-HALK MASALLARI-


İrlanda hükümetinin yakın zamana kadar bölgeye ilgisiz kalması ve yerel tarihçi Lynch'in yeni yıl yaklaşırken gündeme getirdiği iddianın İrlanda basınında yankı bulmaması, Noel Baba'nın İrlanda bağlantısının ülkede genel kabul görmediğini de ortaya koyuyor.

Lynch'in, 14 Aralıkta Daily Mirror gazetesinde çıkan, "Aziz Nicholas'ın kemiklerinin, Fransız bir aile tarafından Bari'den İrlanda'ya getirildiği" yönündeki açıklaması, özellikle İrlandalılar için yeni bir bilgi içermiyor.

Tüm bunlara rağmen, "mezar taşındaki kişinin Noel Babayı, iki yanında yer alan kabartmalarınsa onun kemiklerini İrlanda'ya getiren kişileri temsil ettiğine" dair efsane, halk masallarıyla nesilden nesile aktarılmayı sürdürüyor.

Bu söylence, İrlandalı hikaye anlatıcısı Bill Watkins'in kaleme aldığı halk şiirinde şöyle dile geliyor:
"(...)
Yattığı yer Roma'da değil.
Kutsal emaneti ve kemikleri,
Ne Mısır'ın mavi göğünün altında saklı
Ne Konstantinopolis'te ne de Madrid'de...

Çocukların koruyucu azizinin
Lekelenmemiş kalıntıları ve tabutu
Yoncaların yeşerdiği ve güllerin çevrelediği
Mabedinde güvende...

Ey yolcu, arayışına son ver,
Çünkü Aziz Nicholas'ın mezarı
İrlanda'nın kutsal topraklarında bulundu,
Kilkenny?deki eski kilisede...

AA