Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının AB içinde serbestçe hareket etmelerini sağlamak için çalışmalara hız vereceğini ifade ederek, "Daha üyelik sürecinin ilk aşamalarında olan ve müzakereye başlamamış bazı Balkan ülkelerine tanınan Schengen ayrıcalığının Türkiye'ye tanınmaması AB-Türkiye ilişkilerinin geldiği düzey açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bundan sonra bunu yakinen takip edeceğiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanlığında yapılan Reform İzleme Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısının hem zamanlama hem de muhteva açısından stratejik bir toplantı olduğunu, RİG'in son 7 yıl içinde 18, 6 yıl içinde 13, son bir yıl içinde de 5 kez bir araya geldiğini belirterek, bunun da AB reform sürecinin ne kadar yakından takip edildiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, toplantının zamanlama açısından önemli olduğunu, Lizbon anlaşmasıyla AB'nin yeni bir döneme girdiğini, Türkiye'nin AB içindeki her gelişmeyi yakından takip ederek, bu süreci yönetmeye devam edeceğini kaydetti.

Toplantının aynı zamanda AB zirvelerinden sonra yapılmasının da dikkate değer olduğunun altını çizen Davutoğlu, AB toplantılarında alınan kararları gözden geçirdiklerini ve bütün engellemelere rağmen AB içinde Türkiye'ye destek veren ülkelerin desteğiyle Türkiye'nin AB sürecinin devam edeceğini belirtti.

Davutoğlu, toplantıda bu yıl içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini ve gelecek yılın planlanması konusunda önemli kararlar alındığını bildirdi.

"Türkiye'nin AB süreci sadece fasılların açılıp kapanmasıyla ilgili bir süreç değildir" diyen Davutoğlu, 21 Aralık Pazartesi günü çevre faslının açılışının yapılacağını belirterek, "Biz AB sürecini hem iç hem de Türkiye'nin uluslararası etkisi bakımından bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda yeni AB stratejimizin 4 ana platformda paralel seyredeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bunlardan ilkinin resmi müzakere sürecinin devamı ve etkin şekilde sürdürülmesi olduğunu ve Türkiye'nin AB'nin fasıl açma kapama konusunda üzerine düşeni yapacağını ifade eden Davutoğlu, resmi süreç dışında fasılların önündeki engellerin yok farz edilerek, açılan fasılların kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi, açılmasının önünde engel olan fasılların da açılacakmış gibi çalışmaların sürdürülmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Davutoğlu, "Önümüzdeki engel ne olursa olsun biz o engellere göre değil Türkiye'nin nihai hedefine göre hareket etmeye kararlıyız. Resmi süreç bir taraftan devam ederken diğer taraftan resmi sürecin izin vermediği konularla ilgili RİG bundan sonra bütün o fasılları gözden geçirmeye devam edecek" diye konuştu.

Üçüncü olarak siyasi reformlar sürecini sayan Davutoğlu, siyasi reformlarda fasıllardan bağımsız olarak Türkiye'nin demokratik standardının yükseltilmesi konusunda gerekli adımların atılacağını, ayrıca AB Genel Sekreterliğinin oluşturduğu iletişim stratejisinin içeride ve dışarıda başarılı olması, Türkiye'nin daha iyi tanınması amacıyla bu stratejiye ağırlık vereceklerini söyledi.

-TBMM'DE HAFTADA BİR GÜN AB GÜNÜ-

Davutoğlu, TBMM'deki yasama sürecinin hızlandırılması hususunda bazı teklifleri önce Bakanlar Kuruluna daha sonra da meclise iletmeyi düşündüklerini belirterek, "TBMM'nin mümkünse ayda bir haftayı ya da haftada bir günü sadece AB ile ilgili reform konularına ağırlık vermesini istiyoruz. Bu şekilde siyasi iradeyle meclisin yasama iradesi arasında doğrudan bir irtibat kurulmasına önem veriyoruz" dedi.
Meclisteki İnsan Hakları Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Dışişleri ve Adalet Komisyonları gibi komisyonların başkanlarının RİG toplantılarına katılacağını ifade eden Davutoğlu, 81 ildeki birer vali yardımcısının AB konularıyla ilgili temas noktası oluşturması ve zamanla bunun yerel yönetimlere de yansıtılmasını da gündeme getireceklerini bildirdi.

Meclisten 8 reform paketinin çıktığını hatırlatan Davutoğlu, daha sonra yasaların tek tek meclise sevk edilmeye başlandığını, ancak bu RİG toplantısında alınan karar doğrultusunda yeniden yasaların paket şeklinde meclise sevki yolunu takip etme konusunda çalışmalara hız verileceğini dile getirdi.

Siyasi İşlerin Yürütülmesi (SİYAK) konusunda bir alt komisyon oluşturmaya da karar verdiklerini kaydeden Davutoğlu, bu komisyonun ayda bir kez çalışmaları gözden geçireceğini belirtti.

Geçen yıl içinde AB reformları konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Davutoğlu, "Önümüzdeki dönemde 3 ana mekanizmanın kurulması konusunda RİG olarak da yoğun çaba sarf edeceğiz. Bunlardan biri İnsan Hakları Kurulu, ikincisi Ayrımcılıkla Mücadele Kurulu, üçüncüsü ise Bağımsız Kolluk Şikayet mekanizmasının işletilmesi ile ilgili kurul" dedi.

Bugünkü toplantıda ayrıca yolsuzlukla mücadele stratejisinin ocak ayı içinde tamamlanması, AB heyecanının tüm Türkiye'ye yayılması ve reform paketlerinin devreye sokulmasıyla ilgili kararlar verildiğini söyleyen Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde iki ayrı çalışmaya da karar verildiği, ilk olarak Türkiye ile ilgili imajların oluştuğu yer olan sınırlarda Entegre Sınır Yönetimiyle gümrüklerin bir yönetim altında birleştirilmesi ve bunların uluslararası standartlarda olmasına çalışılacağını ifade etti.

Davutoğlu, Geri Kabul Anlaşmasının ocak ayı içinde tamamlanmasına büyük önem verdiklerini de belirterek, bunun hem AB sürecine ivme katacağını hem de Türkiye'nin uluslararası hukuka uygunluğu bakımından önemli olduğunu bildirdi.

Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin vatandaşlarının AB içinde serbestçe hareket etmelerini sağlamak için çalışmalara hız vereceğini de ifade ederek, "Daha üyelik sürecinin ilk aşamalarında olan ve müzakereye başlamamış bazı Balkan ülkelerine tanınan Schengen ayrıcalığının Türkiye'ye tanınmaması, AB-Türkiye ilişkilerinin geldiği düzey açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bundan sonra bunu yakinen takip edeceğiz" diye konuştu.

Gelecek RİG toplantısının Şubat ayında İstanbul'da yapılacağını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu toplantıya katılabileceğini belirten Davutoğlu, toplantıda 2010 yılının stratejisinin daha ayrıntılı ele alınacağını söyledi.

Siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili yapılacak yeni düzenlemenin RİG toplantısında ele alınıp alınmadığı konusundaki soruya karşılık Davutoğlu, "Bu toplantımızda münhasıran bu konu gündeme gelmedi" dedi. Siyasi reformların bir bütün olduğunu, Türkiye'nin hak ettiği evrensel düzeyde demokratik standartlara ulaşmasını hedeflediğini kaydeden Davutoğlu, partilerin kapatılmasını doğrudan demokratik sistemle tutarlı görmediklerini, Türkiye'deki sistemin temel hak ve özgürlükler temelinde genişletilmesinin önemine inandıklarını dile getirdi.

-"ÇARMIH BENZETMESİ TALİHSİZ"-

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD'deki bir televizyona yaptığı, "kendisinin temel hak ve hürriyetlerinin çiğnendiği ve Türkiye'de kendisini çarmıha gerilmiş gibi hissettiği" yönündeki açıklamanın sorulması üzerine Davutoğlu, "Çarmıh benzetmesini son derece talihsiz bir benzetme olarak telakki ediyoruz. Bizim tarihimizde hiçbir zaman çarmıh olmamıştır ve olmayacaktır da. Bu benzetmeyi gerçekten kendisinin olgun şahsiyetiyle bağdaştıramadım" dedi.

Türk milletinin tarihinin dini tolerans üzerine inşa edildiğini ifade eden Davutoğlu, "Bu konuda bunu arzu edilmeyen bir dil sürçmesi olarak görmeyi ümit ediyorum" diyerek, Türkiye'nin laik, demokratik bir hukuk devleti olduğunu ve vatandaşlarını dini kimlikleriyle değerlendirmediğini kaydetti.

Davutoğlu, "Bartholomeos'un bu konuda şikayetleri varsa Türkiye'de bunun ilgili mercileri var, bize ulaştırabilirler. Hangi konuda bunu hissediyorlarsa gerekli çalışmalar yapılır. Bu konuda her türlü şikayeti dinlemeye hazırız ancak hak etmediğimiz karşılaştırmaların yapılmasını da kabul edemeyiz" diye konuştu.

-ADALET VE DIŞİŞLERİ ARASINDA PROTOKOL-

Adalet Bakanı Ergin ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, basın toplantısı öncesinde iki bakanlık arasında veri paylaşımı ve kullanım esaslarına dair protokolü imzaladılar.

Bu protokolle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adli sicil kayıtları ve adres tespiti ve değişikliğinin iki bakanlık arasında hızlı bir şekilde paylaşılacağı ifade edildi. İki bakanlık arasında imzalanan bu protokolle mahkemelerin istediği bilgiye online olarak hızlı bir şekilde ulaşabileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, aynı protokollerin askerlik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile ve sosyal haklarla ilgili olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanlığı ile yakın dönemde imzalanacağını ifade etti.

AA

Fotoğraf: AA