Yurtiçi Güvenlik ve Hükümet İşleri Senato Komitesi tarafından, ulusun ekonomik geleceği ile üzerine bir konuşma yapmak üzere çağrılan Federal Rezervler eski başkanı Alan Greenspan, ekonomik durumun düzeltilebilmesi için Birleşik Devletler'in kabul ettiği göçmen miktarını artırması gerektiğini söyledi. Federal Rezervler eski başkanı göçmenlerin sınır dışı edilmesini eleştirilerek, uygulamanın "ekonomik intihar" olduğunu ileri sürdü.

"İşin tüm politik boyutlarını bir kenara bırakırsak, yasal göçmen sayısını artırmak ekonominin düzelmesine yardımcı olacak mıdır?", sorusunu yanıtlayan Greenspan, "Elbette... Ülkemizde lise seviyesinde ya da daha düşük eğitim düzeyinde çok fazla göçmen var. Bunların önemli bir kısmı da kayıt dışı göçmenlerden oluşuyor. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek olan ve ekonomimize büyük katkıları olan göçmenler de var. Ben her iki gurubun da ekonomimizi pozitif yönde etkilediği görüşündeyim. Bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer tüm kayıtdışı göçmenleri sınır dışı edeceksek, ki ülkemizde 12 milyon kadar kaçak göçmen var, bu ekonomi için büyük bir problem yaratacaktır." diye konuştu.

Uzmanlar göçmenlerin ülke ekonomisine olan katkılarının unutulmaması gerektiğini ve göçmen sayısının artırılmasının ekonomik krizle savaşta yardımcı olacağı fikri üzerinde birleşiyorlar.

Turkishny.com