Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerek Türkiye'nin gerek Meksika'nın farklı kimlikleri birleştirmenin farkında olan ülkeler olduklarını belirterek, ''Çünkü, biz farklılıkları bir zayıflama olarak görmüyoruz, farkılıklar zenginliktir. Biz böyle inanıyoruz, bundan da hiç bir zaman çekinmiyoruz, korkmuyoruz bu konuda rahatız'' dedi. Meksika Senatosu Başkan Carlos Navarrte Ruiz ile başbaşa görüşmesinin ardından Meksika Senato'suna hitap eden Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1865 yılındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıyla başladığını anımsatarak, ''Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler Açılım Stratejisi'ni uygulamaya koymuştur. Meksika ile ilişkileri bunun yapı taşlarından biridir. İki ülke arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen, önemli olan gönül yakınlığıdır diye düşünüyorum. Bir çok benzerliklerimiz var'' diye konuştu.

Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Calderon ile görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası kuruluşlardaki birliktelikleri ele aldıklarını belirtti.

''Dünyanın ekonomik ve siyasi bir çok meselelerini Türkiye ve Meksika olarak, birlikte müzakere etmek ve ona göre geleceği tasarlamakta müşterek hareket etmek, imkanımız olabilir'' diyen Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü:

“Yakın işbirliği çerçevesinde, güncel, bölgesel ve küresel konularda görüş alış verişinde bulunduk. Parlamenterlerarası ilişkilerimiz de önemlidir. Bu nedenle milletvekilleri arkadaşlarımızı da getirdik. Milletvekilleri ve senatörler, kısacası tüm seçilmişleri halkın temsilcileri olarak görüyoruz ve bu dostluğun aynı zamanda, halklarımız arasındaki dostluğun, paylaşmanın da bir vesilesi olacağına inanıyorum.''

Geçen dönem Türkiye ile Meksika Parlamentolararası Dostluk Grubu oluşturulduğunu anımsatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Karşılıklı temaslarla, ilişkilerimizin geliştirilmesi arzusundayız. İnanıyorum ki ilişkilerimiz çok daha farklı olacak. Küreselleşme olgusuyla, çalışmaları sıklaştırmak suretiyle ülkelerimizi her zamankinden çok daha yakınlaştırabiliriz. Bunun da yapılması gereğine inanıyorum.

İki ülke arasındaki iş potansiyelinin değerledirilmesi gerekmektedir. Biz şu anda dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz, fevkalade bir durum olmazsa önümüzdeki yıl 16. büyük ekonomisi olacağız. Meksika dünyanın en büyük 13. ekonomisi, birbirimize yakınız, birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmi arzulanın düzeyin çok altında. İki ülkenin dış ticaret hacminin milyarlarca dolar olması gerekir.''

Başbakan Erdoğan, atılan adımlarla bu hedeflerin yakalanabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin AB Gümrük Birliğine dahil olduğunu hatırlatan Başbakan Erdoğan, Meksika ile Serbest Ticaret Anlaşması Yapılması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, bunun her iki ülke iş adamalarının ilişkilerini süratle daha farklı bir konuma getireceğini vurguladı.

Özellike gümrük ve diğer vergiler konusunda yaşanan sıkıntıların bulunduğuna işaret eden Erdoğan, ''Bunların aşılması hususunda değerli senatörlerin ilgi ve alakasını bekliyoruz'' dedi.

Erdoğan, Yatırımların Teşviki ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi gibi konularda Senato'nun desteklerini beklediklerini belirterek, Bunların aşılması sayesinde iş adamalarının daha süratle kaynaşabileceklerini vurguladı.

Bu iradenin her iki tarafta da var olduğuna dikkat çeken Başbakan Erdoğan, bunun iki ülke iş adamalarının ortak adımlar atabileceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün oldukça ilerlemiş olduğunu da belirterek, bu alanda ortak yatırımlar gerçekleştirilebileceğini anlattı.

Türk iş adamlarının çok geniş bir coğrafyada iş yaptığına işaret eden Erdoğan, coğrafi uzaklığın sorun olmaması gerektiğini belirtti.

ORGANİZE SUÇLARA KARŞI DAYANIŞMA

Erdoğan, iki ülkenin organize suçlara karşı dayanışma içine olabileceğini ifade ederek şöyle dedi:

''Örgütlü suçlara karşı da dayanışma içinde olabiliriz. Uyuşturucu ile mücadelede biz de transit bir ülke konumundayız, aynı şekilde Meksika da bir transit ülke konumunda. Öyleyse tecrübelerimiz var, bunları birbirimize aktarabiliriz. Bunları birbirimize aktarmak suretiyle bunlara karşı vereceğimiz mücadeleyle ülkelerimiz çok daha huzurlu, barış dolu ülkeler haline gelebilir diye düşünüyorum. Bu çerçevede ülkelerimiz Kuzey, Güney arasında da kilit ülkeler olabilir.''

MEDENİYETLER İTTİFAKI

Gerek Türkiye gerekse Meksika'nın farklı kimlikleri birleştirmenin farkında ülkeler olduklarını çok iyi bildiklerine dikkati çeken Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

''Çünkü, biz farklılıkları bir zayıflama olarak görmüyoruz, farkılıklar zenginliktir, biz böyle inanıyoruz. Bundan da hiç bir zaman çekinmiyoruz, korkmuyoruz, bu konuda rahatız. Bu çerçevede başlattığımız Medeniyetler İttifakı Girişimi ve Dostluk Grubu Üyesi, farklı kimlikleri birleştiren Meksika'nın da önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. Medeniyetler İttifakı Girişimine müracaat eden ülke sayısı 100'ü aşmıştır. Bu da Medeniyeteler İttifakının güçlenerek geliştiğini gösterir. Tabii bu arada hedefimiz Medeniyetler İttifakının BM çatısı altında kurumsallaşmasını sağlamaktır. Daha önce Sayın Annan vardı, şimdi Sayın Ban Ki Moon ile bunu yürütüyoruz. Bu hareket inanıyorum ki dünyada medeniyetler çatışmasını değil, ittifakını sağlayacaktır. Ve bunu sağladığımız anda da küresel barışın en önemli altyapısını sağlamış olacağız.''

Haber: AA

Fotograf: AA