Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 7-8 yıl sonra nükleer enerjiden faydalanma dönemine gireceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ABD'deki temaslarının son gününde düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Park Hyatt Oteli'nde düzenlediği toplantıya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, uluslararası sistemin derin bir değişim sürecinin içinden geçtiğini belirten Erdoğan, bu sürecin bir taraftan bazı değerleri ön plana çıkarırken, diğer taraftan da üzerine dikkatle eğilinmesini gerektiren karmaşık sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Siyasi çoğulculuk, insan yaşamının ve onurunun korunması, kişisel özgürlüklerin genişletilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yoksulluk, açlık ve hastalıkların önlenmesi, demokratikleşme ile kültürler arasında diyaloğun tesisi, günümüzün küresel siyasetinde önemli değerler haline geldi. Buna karşılık, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması tehlikesi, sınır ötesi suç şebekelerinin faaliyetleri, yasa dışı göç, insan kaçakçılığı gibi önemli meseleler bizleri son dönemde giderek daha fazla meşgul eden sorunlar?

Karşı karşıya bulunduğumuz karmaşık sorunlarla etkin biçimde mücadele ederken, insanlığa ümit veren değerlerden fedakarlık etmemek, hatta bu değerleri daha da ileriye taşımak, kanaatimce bugün dünyamızın önündeki en önemli sınavdır.

Bu süreci iyi yönetebilirsek, dünyamızı daha istikrarlı ve barışçıl bir ortama götürecek yeni bir dönemin kapısını da aralayabiliriz inancındayım. Dünyanın şu anda arz ettiği umumi manzara nedir? Bu manzara içinde nasıl bir değerlere sahibiz?''

''YAŞADIĞIMIZ BİR ÖNCÜ ŞOKTUR''

Geleceği tehdit eden risklerin insanları umutsuzluğa ve karamsarlığa sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, kendisinin her zaman bir alternatifin mevcut olduğuna, her zaman bir çıkış yolunun, bir çıkış kapısının bulunabileceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Bakınız? Küresel Finans krizi nedeniyle Türkiye?nin de üyesi bulunduğu G-20 zirvesi birkaç kez toplandı ve küresel krizden çıkışın yollarını müzakere etti, bazı tedbirleri uygulama aşamasına getirdi.

Aynı şekilde, IMF-Dünya Bankası 2009 Güz Toplantısı Türkiye?de, İstanbul?da yapıldı ve orada da küresel finans krizi ve çıkış yolları ayrıntısıyla tartışıldı.

Bütün bu ve benzeri görüşmelerde ortaya çıkan sonuç şudur: Dünyanın bugün arz ettiği manzara, özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan hataların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Sınırsız tüketim, sınırsız kazanma hırsı, sadece ekonomide değil, hemen her alanda adalet duygusunun yıpranması, bir öncü şok olarak küresel finans krizini doğurmuştur. Evet, yaşadığımız bir öncü şoktur? Eğer ders alınmaz ve hatalar tekrarlanırsa, asıl depremin o zaman yaşanacağı artık aşikar hale gelmiştir.''

''ASLA ÜMİTSİZ OLMAYA GEREK YOK''

Bu manzaradan ve yaşanan gelişmelerden çıkartılan bir başka sonucun da ''Asla ümitsiz olmaya gerek yok, mutlaka bir alternatif var'' olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye olarak bir çıkış alternatifi, hatta alternatifleri olduğuna inandıklarını ve samimiyetle bunun çabasını ve mücadelesini verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, son 7 yılda, AK Parti iktidarı döneminde, hemen her alanda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinin içinden geçtiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden örnekler verdi.

Türkiye'nin küresel krize, sağlam bir finans sistemiyle karşı koyduğunu vurgulayan Erdoğan, bir tek bankanın bile sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

Krizin etkilerinin mümkün olan asgari düzeyde hissedildiğini anlatan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin şu anda da dünya ülkeleri arasında krizden en hızlı çıkacak ülkeler arasında gösterildiğini söyledi.

Enerji alanında atılan adımlara da değinen Erdoğan, ''Türkiye, enerji sıkıntısını kendi kaynaklarıyla temin edebilme ve nükleer enerjide de şu anda da uluslararası anlaşmayla atmak üzere olduğumuz adım var ki buradan da 7 yıl sonra, 8 yıl sonra Türkiye nükleer enerjiden de faydalanma, istifade etme dönemine girecektir'' dedi.

Haber: AA

Fotograflar: AA