AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyeliğine atanıp “terfi eden” Olli Rehn, Avrupa Parlamentosu’nda yanıtladığı son önergelerden birinde, Türkiye’nin azınlıklara saygı duymadığı gerekçesiyle cezalandırılmasını isteyen ve “Lizbon Anlaşması’na göre ülkeler AB’den atılabiliyor” diyen bir Rum vekilin bir hatasını düzeltti, “Anlaşmada üye ülkelerin AB’den ihracı yok” dedi. AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyeliği’nden ayrılacak olan Olli Rehn, Lizbon Anlaşması’nda üye ülkelerin AB’den ihraç edilmelerine ilişkin bir önlem bulunmadığını bildirdi.

Olli Rehn Avrupa Parlamentosu’na Kıbrıs Rum Kesimi’nden seçilen Kiriakos Triantafilides’in Türkiye’nin etnik ve dini azınlıklara muamelesiyle ilgili bir soru önergesini yanıtladı. Önergesinde, “Lizbon Anlaşması bir üye devletin, hukukun üstünlüğü ve Sözleşmenin başlangıç ve 6’ncı Maddesi hükümlerinde ifadesini bulan diğer ilkelere saygı göstermemesi durumunda AB’den ihraç edilmesi imkanı sağlıyor” diyen Triantafilides bu hükmü Türkiye’nin cezalandırılması konusuyla ilişkilendirdi. Triantafilides, “AB’nin, etnik ve dini azınlıklara saygı gibi, Birlik tarafından onaylanan ilkelere karşı mükerrer ihlalleri karşısında Türkiye’yle katılım müzakerelerinde (örneğin daha fazla başlığın dondurulması gibi) bazı cezalandırıcı önlemler alması gerekmiyor mu? Türkiye’nin örneğin Kıbrıs konusunda Lizbon Anlaşması’nın ilkelerini yerine getirmeyi uygulamada ve hükümet temsilcilerinin açıklamalarında tekrar tekrar reddettiği için en azından cezalandırılması gerekmiyor mu?” sorusunu yöneltti.

-TÜRKİYE’DEN TÜM HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GARANTİ ALTINA ALINMASI BEKLENİYOR-

Olli Rehn ise önergeye yanıtında, son İlerleme Raporu’nda azınlık hakları ve kültürel haklar dâhil Türkiye’nin ilerleme ihtiyacı duyduğu alanların gözden geçirildiğini belirtti. Rehn, “Türkiye’nin AB katılım süreci çerçevesinde, AİHM içtihatlarında yorumlandığı gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilenler dâhil tüm hak ve özgürlükleri garanti altına alması beklenmektedir” dedi. Beklentilerin Nice ve Lizbon Anlaşmalarının her ikisiyle de ilgili bulunduğunu belirten Olli Rehn, “Aralık 2006’da AB, Türkiye Katılım Anlaşmasına Ek Protokolü tümüyle uygulamadığı sürece müzakere başlıklarından sekizini açmamayı, 35’ini ise kapatmamayı kararlaştırmıştır. Konsey de konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğinin altını çizmiştir” dedi. AB Komisyonu Üyesi Rehn, Rum Vekil Triantafilides’in hatasını ise, “Lizbon Anlaşması Üye Devletlerin Birlik’ten ihraç edilmeleriyle ilgili önlemler getirmemektedir” diye düzeltti.

(ANKA)