İtalyan Hristiyan Demokrat Gabriele Albertini tarafından kaleme alınan genişleme karar tasarısı, Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda önde gelen siyasi grupların desteğiyle açık farkla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada kabul edilen değişiklik önergeleriyle, belgede Kıbrıs'ta çözüm için sadece Türkiye'ye aktif katkıda bulunması çağrısı yapan ifade değiştirilerek, BM gözetiminde kapsamlı çözüme tüm tarafların katkıda bulunması istendi.

Kararda, hükümetin yargı reformu stratejisi memnuniyetle karşılanarak, bunun hızla uygulamaya sokulmasının "devletin ve toplumun işleyişi için hayati önem taşıdığı" vurgulanıyor.

Belgede, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'de daha önce tabu kabul edilen konuların artık kamuoyunda artan oranda açıkça tartışılmaya başlanmasını memnuniyetle not ettiği belirtiliyor.

Kopenhag siyasi kriterlerini karşılama yolunda Türkiye'nin kaydettiği ilerlemelerin övüldüğü raporda, hükümetin ve TBMM'de temsil edilen tüm partilerin kilit reformların hazırlanması ve uygulanmasında fikir birliği içinde olmaları talep ediliyor.

Belgede, AP'nin Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda endişeli olduğu kaydedilerek, bunun özellikle bir medya grubuna daha önce benzerine rastlanmayan bir para cezası uygulanmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

"Dinin özgürlükler alanında sınırlı ilerleme sağlanmasından üzüntü duyulduğu" belirtilen kararda, hükümete gayrı Müslim dini toplulukların ve Alevilerin yersiz kısıtlamalarla karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak yasal çerçeveyi oluşturması çağrısı yapılıyor.
AP genişleme kararlarının Türkiye paragrafında, "Kürt sorununun çözümü için gösterilen çabalar memnuniyetle karşılanarak Kürt kökenli vatandaşlarının sorunlarını çözmeye yönelik somut önlemler için Türk hükümeti teşvik edilir, tüm siyasi partilere bu süreci desteklemeleri çağrısı yapılır" deniliyor.

Ermenistan'la diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda Türkiye'nin gösterdiği diplomatik çabaların övüldüğü belgede, her iki ülkeye bu kapsamda imzaladıkları protokolleri parlamentolarında onaylatmaları çağrısı yapılıyor.

Belgede, "Türkiye'nin Nabucco doğal gaz boru hattı için Hükümetlerarası Anlaşması imzalaması memnuniyetle karşılanır. Bu projenin uygulamaya girmesi AB'nin en yüksek enerji güvenliği öncelikleri arasındadır" denilerek, Kıbrıs Rum kesimi tarafından engellenen enerji faslında müzakerelerin başlatılması talep ediliyor.


Genişleme kararlarında, "Türk hükümetine, İran başta olmak üzere dış politikada AB ile koordinasyonunu yoğunlaştırması" çağrısı yapılıyor.
Mevcut çerçeveyi aşan konularda NATO-AB stratejik işbirliğinin genişletilmesinin "Türkiye tarafından engellendiği" savunulan raporda, bunun AB'nin NATO'yla birlikte aktif olduğu misyonlarda görevlendirilen personelin güvenliğini olumsuz etkilediği iddia edilerek, Türkiye'nin en kısa sürede bu tutumundan vazgeçmesi isteniyor.

AA