Geçtiğimiz günlerde, ATKB’deki son genel kurul üzerine gelişen tartışmalar hakkında TurkishNY.com’da yayınlanan “50. Yılını Kutlayan ATKB’de Tartışmalar Bitmiyor” başlıklı haberdeki ATKB Başkanı’nın açıklamaları üzerine Dr. Afife Tansel’den yanıt geldi.

 

Dr. Tansel, Genel Kurulda pek çok usulsüzlük yapıldığını, üye aidatlarını çekle ödeyen üyelerin dahi 'aidatlarını ödenmedikleri' gerekçesiyle oy haklarının ellerinden alındığını ifade etti.

ATKB’nin 14 Haziran 2009 tarihli Genel Kurulu’ndaki seçimlerin usulüne uygun olarak, çoğunluğun katılımıyla ve demokratik bir ortamda yapıldığını iddia eden Özçilingir’in bu iddialarına ATKB’nin önceki  iki dönem başkan yardımcılığını yürüten Dr. Afife Tansel cevap verdi.

Turkishny.com’a yaptığı açıklamada Tansel, Genel Kurula yapılan itirazların birkaç kişinin hazımsızlığı değil, oy hakkı ellerinden alınan üyelerin itirazı olduğunu söyledi. Dr. Tansel, “Oy hakkı olan en az 10 üyeye oy kullandırılmayan Genel Kurulda, oy çokluğu 46 iken, Sermin Özçilingir 91 üyenin 44’ünden oy alarak başkanlığını ilan etmiştir. Üye listesinde yapılan yanlışlığın düzeltilmesi ve demokratik bir şekilde tekrar seçime gidilmesi için yapılan girişimler engellenmiştir.” şeklinde konuştu.

Dr. Afife Tansel, ATKB tüzüğünün 14. maddesine atıfta bulunarak, “Genel Kurula katilacak üyeleri belirleyen listenin tüzükte belirtildiği şekliyle değil, yönetim kurulunca onaylanmadan ve bazı üyeler liste dışı bırakılarak hazırlanmıştır.” dedi.

Tansel açıklamasında, Genel Kurula giden süreçte yaşananları şu şekilde özetledi:

“Bir grup üye geçtiğimiz yıl üyelik aidatlarını ödemiş olmalarına karşın, adları listeye konmamıştır. Üstelik ATKB Tüzüğünün 6. maddesine göre Genel Kurul toplantısından bir ay önce üyelik ücretini ödeyen tüm eski üyeler oy kullanma hakkına sahiptir.

İsimleri listeden çıkarılan bu kişilerin itirazları kabul edilmemiş ve oy kullandırılmamışlardır. Çek ile ödeme yapan üyeler çeklerini bulup, yapılan haksızlığın düzeltilmesini istemişler, diğer üyeler ise üyelik ödentilerini katıldıkları etkinlikler sırasında nakit olarak ödediklerini ifade etmişlerdir. Buna rağmen, ATKB Tüzüğüne uyulmadan hazırlanan liste, denetleme toplantısında üç denetleme kurulu üyesi, başkan yardımcısı, genel sekreter ve veznedar tarafından tekrar düzenlenmiş, yeni hali ile seçimde kullanılacak formda yazılmak üzere genel sekretere teslim edilmiştir. Düzenlenmiş listenin onaylanması için 23 Mayıs 2009 tarihinde yapılan son toplantıda liste denetleme toplantısına getirilmemistir.

Aynı toplantıda denetleme kurulu üyelerinden Zulale Abdiş, bir önceki denetleme toplantısında kabul edilen listenin kendisini rahatsız ettiğini, diğer üye Neriman Diril'in de aynı fikirde olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine seçimde kullanılacak liste denetleme kurulu tarafından imzalanmamıştır. İki dönem ATKB başkanlığı da yürüten Denetleme Kurulu Üyesi Belkıs Civelek, divan başkanlığına ve disiplin kuruluna usulsüzlüğü bildiren raporlar göndermiştir.

Gaziran ayında yapılan seçimde Divan başkanı olma özellikleri bulunmayan bir üye divan başkanlığına usulsüz olarak seçilmiş ve bu kişi taraflı davranarak itirazları ve listede yapılan haksizlığın düzeltilmesi için yapılan girişimleri dikkate almamış, konuyu genel kurula sunmamış ve de  kendi şahsi kararlarını uygulamıştır.

Sonuçta, usulsuz liste ile yapilan yoklamada 91 uyenin bulundugu Genel kurul acilmis, usulsuzluklerle devam eden Genel Kurul sonucundan Şermin Özçilingir 44 oy ile ATKB Başkanı ilan edilmiştir.”

Turkishny.com / Özel